56% от европейците смятат, че подкрепата за фермерите трябва да се увеличи

В изследване на Евробарометър 76 процента вярват, че ОСП е от полза за всички граждани, а не само за земеделските производители

11336.picБлизо трима от четирима европейци са наясно с общата селскостопанска политика (ОСП) и смятат, че всички граждани се възползват от нея, според последното проучване на Евробарометър за общественото мнение за селското стопанство и ОСП, публикувано днес от Европейската комисия.

Проучването е проведено от август до септември 2020 г., включващо над 27 200 респонденти в 27 държави-членки. Поради пандемията Covid-19, методологията трябваше да бъде адаптирана, като някои интервюта бяха проведени онлайн.

Почти всички респонденти (95%) смятат, че земеделието и селските райони са важни за „нашето бъдеще“ в Европейския съюз. Освен това, проучването показва, че повече граждани на ЕС са наясно с ОСП (73% днес, с 6 % повече, отколкото през 2017 г.) и вярват, че ОСП е от полза за всички граждани, а не само земеделските производители (76% днес, с 15% повече, отколкото през 2017 г.). Във всички държави-членки мнозинството от гражданите споделят това мнение, с изключение на Малта.

Повечето анкетирани – 62 на сто, вярват, че осигуряването на безопасна, здравословна храна с високо качество трябва да бъде основната цел. Тази гледна точка се отразява и на национално ниво, където гражданите смятат, че това трябва да бъде основният приоритет на ОСП . Тазгодишното проучване установи също така, че 52% от гражданите смятат, че една от основните цели трябва да бъде опазването на околната среда и справяне с изменението на климата, както и осигуряване на справедлив жизнен стандарт за фермерите (51%). Те леко са се увеличили съответно с 2 и 3 процентни пункта.

По отношение на финансовата подкрепа, проучването установи, че увеличен брой граждани смятат, че подкрепата, предоставяна на земеделските производители, е твърде ниска, увеличавайки се с 13% точки, от 26% от анкетираните през 2017 г. на 39% през 2020 г. Това се отразява и когато гражданите бяха попитани дали вярват, че ЕС трябва да увеличи подкрепата си за фермерите. 56% от гражданите смятат, че тя трябва да се увеличи през следващите десет години, с 12 процента повече в сравнение с 2017 г. и с плюс 27% спрямо 2007г.

Въпреки че нарастващият дял на гражданите вярва, че земеделието е една от основните причини за изменението на климата (от 29% през 2010 г. до 42% през 2020 г.), по-голямата част от гражданите вярват, че земеделието вече е допринесло значително в борбата с изменението на климата – 55%.

По отношение на селските райони гражданите най-много вярват, че околната среда и ландшафтът (82%), достъпът до развлекателни и културни дейности (56%) и образователните съоръжения (54%) могат да бъдат квалифицирани като добри. На въпрос обаче как се развиват селските райони през последните 10 години, достъпът до високоскоростен интернет се подчертава като този, който се е подобрил най-много (55% са съгласни), докато възможностите за работа се смятат за влошени (42% са съгласни) .

И накрая, гражданите вярват, че най-важните ползи, предоставяни от горите, включват осигуряване на животни с естествени местообитания, опазване на биологичното разнообразие и опазване на природата (69%), абсорбиране на въглероден диоксид, както и допринасяне за борбата с изменението на климата и неговите вредни ефекти (65%).

 

Leave a Comment