С данъчни промени облекчават вноса и износа на селскостопански стоки, някои храни и горива

BASF -->
Стоките ще се декларират допълнително, което ще намали времето за обслужване и контрол

zx620y348_1104747Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и предложи на Народното събрание да го приеме.

Промените са във връзка с необходимостта от усъвършенстване на нормативната уредба, регламентираща отделните административни производства в ДОПК, включително производствата по данъчно-осигурителен контрол, фискалният контрол върху движението на стоки с висок фискален риск, обезпечаването и събирането на публичните вземания.

Част от промените в ДОПК са свързани с мерки, чиято цел е да бъдат облекчени задължените лица и администрацията при осъществяването на фискален контрол на стоки с висок фискален риск.

В списъка на стоките с висок фискален риск са меса – пресни и охладени, мляко, картофи, домати, лук, грозде, ябълки, краставици и корнишони, пиперки, пшенично брашно и смесено с ръж, слънчогледово и шафраново масло, ядки, различни видове риби и аквакултури, някои видове горива. Списъкът бе разписан от финансовия министър през 2014 г. и от тогава се допълва.

Предоставя се възможност за доброволно предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, които започват от територията на друга държава членка на Европейския съюз и завършват на територията на страната или започват от територията на страната и завършват на територията на друга държава членка.

Данните ще се декларират чрез електронна услуга на Националната агенция за приходите, която ще предоставя уникален номер за всеки отделен превоз на стока.

Предимство на предварителното деклариране е, че се намалява времето за обслужване и същевременно се ограничават контролните мерки, тъй като органите по приходите ще разполагат предварително с необходимата им информация.

Leave a Comment