1,1% дефлация от началото на 2020 г. заради поевтиняване на аграрни стоки и туризъм

BASF -->
През септември централното газоснабдяване е с най-високо увеличение при нехранителните стоки и услуги

ябълки тържищеИндексът на потребителските цени за септември 2020 г. спрямо август 2020 г. е 99.4%, т.е. месечната инфлация е минус 0.6%. Инфлацията от началото на годината (септември 2020 г. спрямо декември 2019 г.) също е отрицателна – минус 1.1%, а годишната инфлация за септември 2020 г. спрямо септември 2019 г. е 0.9% , съобщи НСИ.

При хранителните стоки най-значително са поевтинели спрямо август ябълки (- 15,7%) и грозде (- 13,1%), зрял лук (- 8,7%) и пипер (- 7,7%). Краставиците са увеличени с 9,5%.

При нехранителните стоки най-много са намалели цените на пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната – със 17.1% и услуги по краткосрочно настаняване – с 21.8%. Най-сериозно е увеличена услугата за централно газоснабдяване – със 7,9%, и кина и театри – с 6.7%.

През септември 2020 г. цените на лекарските и стоматологичните услуги са се увеличили с по 0.1%, а цените на лекарствените продукти остават на равнището от предходния месец.

Leave a Comment