Агрометеорология: В следващите 7 дни температурите ще са под нормите, валежите продължават

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

дъждВ началото на следващия седемдневен период (16-22.10.2020 г.) агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво  време и температури близки до нормата за второто десетдневие на октомври. Падналите значителни валежи през изтеклия период надвишиха на много места в страната 40-50l/m² (Н.село-66 l/m², Ловеч-61 l/m², Плевен-73 l/m², В.Търново-61 l/m², Свищов-51 l/m², Казанлък-73 l/m², Кърджали- 60 l/m², Ст.Загора-54 l/m², Чирпан-60 l/m², Карнобат-63 l/m²), което доведе до рязко подобрение на  влагозапасите в горните почвени слоеве и на условията за протичане на началните фази от вегетацията на  засетите есенните посеви.

В началото на периодa отново се очакват валежи и повишение на влагозапасите в 50см почвен слой. На много места в Западна и Централна България те ще достигнат нива до и над 75% от ППВ. Положителна промяна в нивата на почвените влагозапсите се очаква и в североизточните райони на страната, които бяха най-засегнати от продължителната суша.  

В средата на периода се прогнозира съществено понижение на температурите, а в котловинните полета – и критични минимални стойности за зеленчуковите култури подлежащи на осланяване. Развитието на засетите есенни посеви в края на второто и началото на третото десетдневие ще протича при поднормени топлинни условия. При пшеницата и ечемика, засети през първото десетдневие на октомври, ще преобладава фаза поникване. При по-рано засетите, в края на септември и началото на октомври зимни житни култури ще  се наблюдава листообразуване (1-2 лист).

Подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия, най-важното от които – сеитбата на пшеницата, се очаква в края на периода. Следващият седемдневен период съвпада с агротехническия срок за сеитбата на зимните житни култури в Южна България.

През третото десетдневие на октомври при по-рано засетите посеви с пшеница трябва да се следи за популационната плътност на някои вредители: полската полевка, обикновен житен бегач, житни мухи и др., които нанасят сериозни щети на зимните житни култури в началните фази от вегетацията им.

 

Leave a Comment