Износът на селскостопански стоки на ЕС27 се увеличи и стигна 90,2 млрд. евро за 6 месеца

Вносът от трети държави за същия период е в обем на 62,7 млрд. евро
Най-силен е ръстът в износа на пшеница, най-много пострадаха износителите на вино

търговски корабВъпреки икономическата криза, породена от COVID-19 и несигурността, свързана с Брекзит, търговията със селскостопански храни в ЕС27 продължи да расте през първите шест месеца на 2020 г, показва търговският отчет за периода януари-юли, публикуван днес от Европейската комисия.

За първите 6 месеца на годината стойността на износа на селскостопански храни в ЕС27 възлиза на 90,2 милиарда евро ( ръст от почти 3% в сравнение със същия период на 2019 г.), докато стойността на вноса се е увеличила до 62,7 милиарда евро (ръст от близо 2,5%).

През този период ЕС се радваше на излишък в търговията със селскостопански храни в размер на 27,4 милиарда евро, което представлява увеличение с 3% в сравнение със съответните месеци на 2019 г.

Износът на селскостопански и хранителни продукти от ЕС продължава да се развива силно както към Китай, така и към региона на Близкия изток и Северна Африка (MENA).

Износът за Китай е нараснал с 2,23 милиарда евро в сравнение със същия период на миналата година, воден до голяма степен от продажбите на свинско месо (чиято стойност на износа се е увеличила с 1,74 милиарда евро през този период), както и на пшеница, карантии и храни за кърмачета.

В региона MENA стойността на износа на селскостопански храни в ЕС нараства най-вече в Саудитска Арабия (с 484 милиона евро), Алжир (385 милиона евро) и Мароко (313 милиона евро). Този растеж се дължи на силно търсене на ечемик и пшеница.

Търговията с Великобритания и САЩ

Във връзка с търговията на ЕС-27 с Обединеното кралство стойността на износа на ЕС-27 за Великобритания е спаднала с 521 милиона евро през първата половина на 2020 г., като основните засегнати категории продукти са вино, птиче месо, плодови и зеленчукови препарати и масло. Значителен спад са регистрирани и при износните стойности на ЕС за САЩ (спад от 440 милиона евро, воден от спиртни напитки и ликьори, вино и плодови сокове), Хонконг (спад с 245 милиона евро) и Сингапур (спад от € 219 милиона).

Брекзит също оказа голямо влияние върху стойността на вноса от Обединеното кралство, който падна с 863 милиона евро. Категориите продукти, които са най-засегнати, са спиртни напитки и ликьори, тестени изделия и сладкиши, както и шоколад и сладкарски изделия. Намалени са и стойностите на вноса на селскостопански храни от ЕС от САЩ (спад от 304 милиона евро, главно поради спад в приема на ЕС на соеви зърна от САЩ), Украйна (328 милиона евро) и Индия ( спад с 241 милиона евро).

Задълбочи се партньорството с Индонезия, Канада и Малайзия

По-положителни тенденции в търговията бяха регистрирани по отношение на вноса от Индонезия, Канада и Малайзия. Увеличението на стойностите на вноса от Индонезия (574 милиона евро) и Малайзия (326 милиона евро) се дължи на палмово масло, докато високият внос на рапица и соеви зърна доведе до нарастване на стойността на вноса от Канада с 535 милиона евро. По-нататъшно нарастване на стойността на вноса от Бразилия (с 496 милиона евро, увеличен от вноса на соеви зърна) и Турция (ръст от 364 милиона евро, стимулиран от цитрусови плодове, както и от плодови и зеленчукови препарати).

Силни ръстове и спадове

По отношение на продуктовите категории най-силен ръст в стойностите на износа е регистриран за пшеница (1,7 млрд. евро) и месо от свине (1,59 млрд. евро), както и груби зърна (с 427 млн. евро) и храни за домашни любимци (с 316 млн. евро ).

Износът на алкохолни напитки от ЕС е пострадал през първата половина на 2020 г., като е отбелязан значителен спад в стойностите на износа на вино (спад от 1,08 млрд. евро) и спиртни напитки и ликьори (спад от 945 млн. евро).

Leave a Comment