ЦОРХВ е домакин на конференция за храните, ваксините и рисковете в условията на COVID-19

0000304309-article3На 22 октомври Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) ще е домакин на 13-та научна конференция на Българския контактен център на EFSA (Европейски орган за безопасност на храните) под мотото „Наука в условията на COVID-19“. Форумът ще се проведе виртуално в платформата Webex утре от 09.00 ч. до 17.00 ч.

Линкът за Live streaming на Facebook страницата на ЦОРХВ е https://www.facebook.com/CORHV/.

Лекторите, предимно български участници, ще говорят по актуални теми като как може да бъде създадена ваксина срещу пандемичния вирус, какъв е биологичният риск в хранителната верига, темите, в които се е съсредоточил ЦОРХВ, промените в европейското законодателство относно ГМО с цел да се ускори разработването на ваксина и други. В конференцията ще вземе участие и представител на EFSA, който ще говори за изследванията по време на кризата с Covid-19. Станислава Статева от Института по растителни генетични ресурски „К. Малков“ – Садово ще сподели работата си относно иницииране на in vitro култура от медицинският вид Mentha piperita L.

Програма:

Откриване на конференцията и приветствия от министър/зам. министър на МЗХГ, друг. Conference opening by Minister/Deputy Minister of agriculture and greetings (TBC)

09:30 – 10:00 – Основни аспекти в работата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига през 2020 г. в условията на Covid-19, проф. Георги Георгиев, Център за оценка на риска по хранителната верига

10:00 – 10:30 – Кризата с корона вирус – икономически аспекти, Румен Гълъбинов

10:30 – 11:00 – Covid-19: невъзможно вчера, възможност днес?, доц. д-р Любомира Николаева-Гломб, Национален център по заразни и паразитни болести Covid-19: 

11:00 – 11:30 – кафе пауза 

11:30 – 12:00 – Дейности и отговорности на БАБХ в условията на пандемията Covid-19, проф. Паскал Желязков, Българска агенция по безопасност на храните 

12:00 – 12:30 – Как да създадем ваксина срещу SARS-CoV-2, доц. Андрей Чорбанов, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“, Българска Академия на Науките

12:30 – 13:00 – Наука и изследвания по време на кризата Covid-19, Стефан Бронзваер, Европейски орган по безопасност на храните (ЕОБХ)

13:00 – 14:00 – Прекъсване за обяд 

14:00 – 14:30 – Актуални възможности по ,,ХОРИЗОНТ 2020‘‘ през 2020 г., Златина Карова, Министерството на образованието и науката (МОН) 

14:30 – 15:00 – Оценка на биологичния риск в хранителната верига при условията на пандемия от Covid-19, проф. Йордан Гогов, Гергана Крумова-Вълчева, Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт

15:00 – 15:30 – Промяната в законодателството относно генно модифицираните организми с цел ускоряване на регистрацията на нови ваксини срещу Covid-19 (Регламент (ЕС) 2020/1043), проф. Цвета Георгиева, Национален център по обществено здраве и анализи

15:30 – 16:00 – Кафе пауза 

16:00 – 16:30 – Безотпадни технологии в месната индустрия, критерии за качество и безопасност при оползотворяване странични животински продукти като протеинен източник, Иван Генчев, Тодор Стоянчев, МЗХГ, Тракийски Университет 

16:30 – 17:00 – Иницииране на in vitro култура от медицинският вид Mentha piperita L, Станислава Статева, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово

17:00 – 17:30 – Управление на отпадъците и отпадното стопанство в условията на Covid19, доц. Ботьо Захаринов, Нов Български Университет 

17:30 – Заключителни думи и край на конференцията

Leave a Comment