Евродепутатите гласуват окончателно новата ОСП в 17 часа. Виж какви са най-важните промени

Парламент на ЕСДнес Парламентът ще финализира позицията си по предложението за реформа на ОСП. 

Евродепутатите ще гласуват от 13:15 до 14:30 часа трите законодателни предложения и промени за реформа на новата Общата селскостопанска политика (ОСП), за които вече имаше гласувания в сряда и четвъртък през тази седмица. Резултатите от окончателното гласуване ще бъдат обявени в 17.00 часа.

Какво решиха досега евродепутатите:

♦ Както вече стана ясно, Европарламентът одобри вчера предложението на българския представител Асим Адемов преходната национална помощ да продължи да се прилага и в следващия програмен период.

♦ Членовете на Европейския парламент поискаха държавите от ЕС да използват поне 4% от бюджета си за директни плащания в подкрепа на младите фермери.

♦ Ще бъдат спрени плащанията към физическо лице (дори ако са получени чрез юридически лица), ако общата сума на получените субсидии достигне 500 000 евро при директни плащания или 1 000 000 евро при финансиране от програмата за развитие на селските райони.

♦ Постепенно ще бъдат намалявани годишните директни плащания над 60 000 евро и да бъдат ограничени до 100 000 евро. Ако повече от 12% от бюджета за директни плащания отиват за подкрепа на малки и средни фермери, ограничаването става доброволно.

♦ Субсидиите от ЕС ще са за активни фермери. Тези, които експлоатират летища, железопътни услуги, водопроводи, услуги за недвижими имоти, постоянни спортни и развлекателни площадки, трябва да бъдат изключени от субсидиране.

♦ Националните правителства трябва да изготвят стратегически планове за това как възнамеряват да изпълнят целите на ЕС и Комисията да провери тяхното изпълнение. Но, според евродепутатите, трябва да се осигурят равни условия в ЕС.

♦ Ще има ad hoc (специален) механизъм за жалби на ЕС за земеделски производители и бенефициери в селските райони, третирани несправедливо по отношение на субсидиите от ЕС, ако националното им правителство не се справи с жалбите им.

♦ Ще се увеличат санкциите за тези, които многократно не спазват изискванията на ЕС, напр. относно околната среда и хуманното отношение към животните, от настоящите 5% до 10% от техните права.

♦ Ще е възможно прехвърлянето на максимум 5% от бюджета на развитието на селските райони към пакета за директни плащания (максимум 12% за държавите-членки с плащане на ха под средното за ЕС). Прехвърлените пари трябва да финансират еко-схеми.

♦ Могат да се прехвърлят до 12% от пакета за директни плащания в бюджета за развитие на селските райони. Прехвърлените пари трябва да се използват за агроекологични интервенции.

♦ Гласувано е изменение за създаване на консултантски услуги във фермите във всяка държава от ЕС. Поне 30% от финансираното на ЕС трябва да се използва за подпомагане на земеделските производители в борбата с изменението на климата и защитата на биологичното разнообразие.

♦ 35% от бюджета за развитие на селските райони ще са за мерки, свързани с околната среда и климата, и поне 30% от бюджета за директни плащания – за еко-схеми.

♦ От националните бюджети да се отделят поне 6% за директни плащания в подкрепа на малките и средни фермери.

♦ Държавите-членки трябва да насърчават фермерите да отделят 10% от земята си за озеленяване, което е от полза за биологичното разнообразие, като жив плет, непродуктивни дървета и езера.

♦ ЕП одобри изменение, дефиниращо девет задължителни добри селскостопански и екологични условия (GAEC), две повече, отколкото в сегашната ОСП, с които земеделските производители ще трябва да кандидатстват, за да получат директна подкрепа.

Окончателно гласуваните днес текстове за реформата в ОСП ще послужат като основа за преговорите на ЕП със Съвета на земеделските министри и с ЕК за осигуряване на финансирането от ЕС за селското стопанство от 2023 до 2027 г. 

Leave a Comment