Увеличавате ли доходите в селата – имате подкрепата ни, обещаха синдикатите

Министър Греков увери Пламен Димитров, че гледат в една посока

КНСБи председателите на три от най-големите федерации на независимите синдикати – на

КНСБ, Пламен Димитров

Пламен Димитров обеща подкрепа, ако министерството се погрижи за доходите на село

заетите в земеделието, в горското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост обещаха подкрепа на Министерството на земеделието и храните.

„Ще подкрепяме екипа на Министерство на земеделието и храните винаги, когато действията са насочени към по-висока доходност и заетост на населението в страната и в селските райони.” Това каза председателят на Конфедерация на независимите синдикати в България /КНСБ/ Пламен Димитров, който се срещна с министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков и тримата заместник-министри в МЗХ.  

От своя страна проф. Греков каза, че неговите цели и тези на синдикатите съвпадат. „Основна грижа на екипа ми при управлението на сектора и при задаването на приоритетите на новия програмен период ще бъде  подпомагането на икономическия напредък на страната и подобряване условията на труд и увеличаване на заетостта на работещите в земеделието, селското и горското стопанство”, обясни министърът. 

Страните се съгласиха, че усвояването на средства по европейски и национални проекти не трябва да е самоцел, а да се търси социален и икономически ефект върху българското село и върху икономиката като цяло.    

 

Leave a Comment