Агро министерството на Полша: Много зелена революция в много трудни времена

Как да намалим торенето без да намалим производството и защо да увеличим биопроизводството, ако потребителите не искат да плащат за по-скъпа храна, пита директор в министерството

Валдемар Губа, ПолшаПолският хранителен сектор се е справил добре по време на пандемията. След временния спад, полският износ на храни се е увеличил. Самите фермери и предприемачи са направили много в това отношение с подкрепата на правителството, казва Валдемар Губа, директор на Департамента за преработка и земеделски пазари в Министерството на земеделието и развитие на селските райони на Полша в интервю за farmer.pl.

Не е известно обаче как националното земеделие ще се справи със „зелената революция“, която ще се случи в ЕС. Както отбеляза Губа, дискусията за нова стратегия за селското стопанство в ЕС все още продължава и все още няма подробности за нея. А именно те ще определят бъдещето на фермите и фермерите.

Целите, заложени в стратегиите, са амбициозни, но няма анализ на икономическите ефекти, които тези стратегии ще доведат. Важно е също така всички държави-членки да се третират по еднакви правила и да се осигурят еднакви условия на конкуренция, подчертава Валдемар Губа.

Когато говорим за намаляване на употребата на торове, първият въпрос, който възниква, е дали началното ниво се определя от средното за ЕС или средното за страната. Сега полските фермери използват много по-малко торове или пестициди, отколкото земеделските производители от Западна Европа. Ако успеят да засеят само половината от използваните в момента торове, фермерите със сигурност ще постигнат по-ниски добиви, изброява представителят на земеделското министерство. „Не знаем колко безопасно можем да намалим употребата на торове, без да губим обема на производството.“

Стратегическата цел на новата ОСП е 25 процента от площите да се ползват за биологично земеделие. Тази цел не е оправдана от потребителските тенденции. В края на краищата цялото производство на храни в ЕС се извършва при условия на повишени стандарти в сравнение с други страни по света. Как да убедим потребителите да плащат още повече за храна?

Както Валдемар Губа преценява, тази „много зелена революция“ се случва в много трудни времена.

Leave a Comment