От днес месодайните говедовъди заявяват de minimis – 150 лв. за животно, до 200 000 евро за стопанство

Абърдийн Ангус - най-отглежданата в България месодайна порода

Абърдийн Ангус – най-отглежданата в България месодайна порода

От днес, 30 октомври, до 25 ноември 2020 г. се отваря прием по схемата de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“. Бюджетът на помощта е 1,5 млн. лева. Средствата ще бъдат изплатени до 13 декември, съобщава фонд „Земеделие“. Кандидатства се в областните офиси на ДФ „Земеделие“.

Финансовата подкрепа е насочена към стопанствата с месодайни породи говеда и има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях животни при въведеното извънредно положение у нас заради пандемията от коронавирус (COVID-19).

Помощта за едно заклано животно е до 150 лева, а за едно стопанство – до 200 000 евро (391 166 лв.). От фонда обръщат внимание, че едно предприятие не може да получи повече от 200 000 евро в рамките на три години.

Говедата, предназначени за клане следва да са отглеждани поне 6 месеца до датата на клане в стопанството на земеделския стопанин, кандидат по помощта. Те трябва да бъдат продадени от стопанството директно на кланица за клане, заклани на ишлеме или в собствения кланичен пункт на земеделския стопанин. Необходимо е продадените и заклани животни да бъдат на възраст от 12 месеца включително до навършване на 24 месеца. Помощта се предоставя за животните, заклани и реализирани в периода 1 август – 18 ноември 2020 г.

Указанията по схемата са публикувани на официалния сайт на ДФ „Земеделие“.

Leave a Comment