Производители на биоетанол в ЕС алармираха комисията за увеличен внос

У нас се предлагат камини, коитотоплят с биоетанол

У нас се предлагат камини, които топлят с биоетанол

От днес, 4 ноември, Европейската комисия (ЕК) въвежда наблюдение на вноса в ЕС на етанол от възобновяеми горива („биоетанол“). В контекста на икономическия спад, причинен от COVID-19, вносът на биоетанол, предлаган на ниски цени, се е увеличил значително през последните месеци. Европейската индустрия за производство на биоетанол предостави доказателства, че по-нататъшното увеличение на вноса би причинило икономическа вреда на сектора. Поради това Комисията е предприела незабавни стъпки, за да позволи проследяване на обема на вноса, което ще позволи на производството на биоетанол да оцени по-добре ситуацията.

Биоетанолът се произвежда предимно от пшеница, царевица, просо и тритикале. България не е консуматор на този продукт, който в някои водещи европейски страни се използва като гориво. Най-високо е потреблението му в Швеция.

Надзорът на Комисията върху вноса не е мярка, която ограничава вноса. Той осигурява бърз мониторинг на развитието на вноса за конкретни продукти. Данните ще бъдат публично достъпни. Това би трябвало да помогне на индустриите да имат по-добър преглед на ситуацията в техния сектор и да им предостави информация, основана на факти, която да им помогне да проучат необходимостта от по-нататъшни действия.

Въвеждането на надзор е след молба, отправена от Франция, от името на европейската индустрия за производство на биоетанол. Промишлеността предостави достатъчно информация, показваща, че наскоро е настъпил значителен ръст на вноса, както и индикации, че този внос би причинил икономическа вреда.

Тъй като други отрасли на ЕС могат да се сблъскат със сравними ситуации, Комисията остава отворена да разгледа всички надлежно подкрепени искания. Европейските икономически сектори, способни да предоставят достатъчно първоначални доказателства за значително неблагоприятно въздействие и вреда, причинени от скорошно увеличение на вноса, могат да се възползват от възможността за надзор на вноса.

 

Leave a Comment