Седмична агрометеорология: Вегетацията продължава с температури над минимума

Прогноза от 6-ти до 12 ноември 2020

Драгомир Атанасов, агрометеоролог при НИМХ 

сеитбаПрез изтеклия период агрометеорологичните условия се определяха от температури близки до климатичните норми. Валежи със стопанско значение между 10-20 l/m2 бяха регистрирани на места в Североизточна България и по Черномотието (Русе, Разград, Силистра, Варна, Шабла, Калиакра, Добрич, Бургас), които осигуриха необходимата влага за началното развитие на засетите пшеница, ечемик и зимна рапица.

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури над биологичния минимум необходим за протичането на вегетационните процеси при зимните житни култури и зимната рапица. През периода при пшеницата и ечемика, в зависимост от сеитбените дати ще протичат фенофазите поникване, начало на листообразуване и фаза трети лист. На отделни места пшеницата ще встъпи и в начало на фаза братене. При рапицата ще се наблюдава листообразуване.

През повечето дни от периода валежи не се прогнозират и условията ще са подходящи за извършване на сезонните агротехнически мероприятия – довършване сеитбата на зимната пшеница, изораване на площите предвидени за засяване с пролетни култури. Есенните посеви трябва да се обследват за степента на заплевеляване, наличието и плътността на развитие на неприятели и при необходимост да се извърши растителнозащитно пръскане.

При овощните видове след начало на масовия листопад се препоръчва третиране с 5% разтвор на карбамид срещу струпясване по ябълката и крушата, бяла ръжда по черешата, гномониоза по кайсията. Периодът е подходящ за засаждане на овощни дръвчета.

Leave a Comment