От какви браншови организации има нужда БГ земеделието? (Анкета)

Инициативата „Заедно за българското село“ пита какви трябва да са критериите за тяхната представителност, за да защитават наистина интересите на мнозинството

Заедно за българското селоЗаконът за браншовите организации в агро-хранителния сектор продължава да е щекотлива тема, тъй като такъв все още няма. В последните 10 години имаме няколко проекта на закона, но те никога досега не са излизали от статута си на „чернова“. Заради обсъждането на новата ОСП и подготвянето на стратегически документи за следващия програмен период, липсата на браншовия закон отваря въпроси доколко участниците в тематичната работна група представляват мнозинството в отрасъла.

Едва ли някой има съмнение, че е необходима организация на дейността на браншовиците в агро-хранителния сектор, както и ясни критерии за техните функции и представителност. Ето защо, чрез своята анкета в рамките на инициативата „Заедно за българското село!“, фондация Смарт Агростарт търси отговори на някои основни въпроси по темата.

Анкетата пита трябва ли да се поддържа регистър на браншовите организации в МЗХГ или други институции; трябва ли членството в тях да е задължително; какви дейности да извършват организациите; да се отчитат ли пред членовете си и други.

Наличието на огромен брой организации, несъответстващ на производителността и броя на земеделските стопани, липсата на структура и алгоритъм при вземането на решения в даден бранш и съмнителната представителност на много от организациите, които в крайна сметка преговарят на най-високо ниво, защитавайки интересите на „не-съвсем-ясно-кого“, прави провежданата анкета актуална във всеки един момент до въвеждането на ясно регламентиране по темата. Дискусията по темата изисква прозрачност и широка обществена ангажираност.

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на организирането на дейността на браншовите организации в сектор „Земеделие и храни“.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/organizaciya-na-dejnostta-na-branshovite-organizacii-ot-agro-hranitelniya-sektor/ .

Leave a Comment