Правителството одобри решенията за ОСП след 2020 г.

Десислава Танева, Съвет на ЕСПравителството одобри днес решенията, взети от Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство на заседанието от 19-20 октомври 2020 г. в Люксембург. Министрите постигнаха Общ подход по Пакета за реформата на ОСП след 2020. Българската позиция беше взета предвид в хода на преговорния процес, довел до постигане на споразумението.

Успех в преговорите за България е запазването на настоящото ниво на обвързаната с производството подкрепа 13+2 % от общия пакет директни плащания.

Заедно с това Преходната национална помощ ще продължи да се прилага за целия нов програмен период като до 2023 г. тя се запазва на нивата от 2020.

Запази се изключването от механизма за финансова дисциплина на бенефициери, които получават директни плащания до 2 000 евро.

Съгласно постигнатото споразумение и по предложение на България подпомагането в други сектори чрез оперативни програми на организации и групи производители бе увеличено от 5% на 10% от стойността на предлаганата на пазара продукция.

Поради факта, че исканията на България по отношение на преходната национална помощ и екосхемите не намериха цялостно отражение в текста на законодателния акт, България гласува „въздържал се“.

Leave a Comment