Искаме от ЕК извънредна мярка Ковид-19 в лозаро-винарската програма

На 16 ноември България ще предложи извънредните мерки, приложени през 2020 г., да продължат до 15 октомври догодина

бялата кула при лозята на Вила ЮстинаПравителството прие също така позицията на България за предстоящата видеоконферентна среща на министрите на земеделието и рибарството на държавите членки на Европейския съюз, която ще се проведе на 16 ноември. Очаква се Европейската комисия да запознае Съвета с актуалната ситуация в развитието на пазара на селскостопански продукти.

По отношение на лозаро-винарския сектор страната ни счита, че секторът продължава да се нуждае от специфични мерки и по-специално по отношение на производителите на винено грозде. Предлагаме ЕК да предостави възможност на държавите членки да предвидят извънредна мярка Ковид-19 в рамките на националните лозаро-винарските програми.

Също така, България ще призове Комисията да предприеме необходимите действия за спешно удължаване срока на прилагане на всички въведени през 2020 г. извънредни мерки до 15 октомври 2021 г.

Leave a Comment