Летните заплати в селското стопанство са с 37 лева по-малко спрямо 2019 г.

Съкращение с 1,5% има и при работниците

работничка на полето с лавандулаСредните месечни летните заплати в селско, горско и рибно стопанство през третото тримесечие на 2020 г. (юли-септември) са 989 лв. и са с 37 лв. по-ниски спрямо година по-рано, когато са били 1026 лева. В сравнение с пролетния период на 2020 г. (април-юни) трудовите възнаграждения са с 16 лева по-високи.

По-ниски заплати в страната през юли-септември 2020 г. е имало само в „Хотелиерство и ресторантьорство“ и в „Други дейности“, отчита Националният статистически институт (НСИ).

Най-високите средни месечни трудови възнаграждения през този период са в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщение“ – 3208 лева.

През третото тримесечие средната работна заплата в страната е 1 373 лв. и нараства спрямо второто тримесечие на 2020 г. с 2.7%. В сравнение със същия период на 2019 г. средната месечна работна заплата е с 9.9% по-висока.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2020 г. се увеличават с 9.2 хил. спрямо края на юни 2020 г., като достигат 2.25 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ и „Административни и спомагателни дейности“ – с по 2.4%, и „Образование“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с по 1.6%.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 1.5%, и в „Операции с недвижими имоти“ – с 1.0%.

Leave a Comment