Агрометеорология: Температурите ще са около нормата, свръх валежи няма да има

Прогноза от 13 до 20 ноември

Дукена Жолева, агрометеоролог при НИМХ

торене житниПрез следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от температури около и над климатичните норми за второто десетдневие на ноември. През периода съществени валежи не се прогнозират и на много места в полските райони вегетацията на есенните посеви ще протича при незадоволителни влагозапаси в горните почвени слоеве.

Падналите валежи през първото десетдневие на ноември, с изключения на отделни райони от Североизточна България, са под 6-7 l/m² – без особено стопанско значение. На места в южните райони (агростанциите Сандански, Хасково, Сливен) почвените влагозапаси в 50 cm слой при пшеницата са оскъдни – под 60% от ППВ.

През периода при зимните житни култури, в зависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават различни фази. При пшеницата и ечемика, засети в началото на есента, ще протича фаза братене. При засетите през втората половина на октомври посеви ще преобладава фаза трети лист. Фаза поникване ще се наблюдава при зимните житни култури засети в началото на ноември.

При рапицата ще протича листообразуване. При част от посевите на места в източните райони ще се наблюдава и начало на фаза формиране на розетка (5-6лист).

През периода условията ще позволяват провеждане на дълбока оран, внасяне на минерални торове в почвата, засаждане на овошки.

В овощните градини растителните остатъци са потенциален източник на редица болести (струпясване по ябълката и крушата, кафяви листни петна по дюлята и крушата, церкоспороза, загиване завръзите на дюлята, черно гниене по семковите и др.) и неприятели (ябълковия цветопробивач, плодови оси, бадмов семеяд, черешова муха и др). Чрез качественото провеждане на дълбоката оран до голяма степен ще бъде ограничено тяхното разпространение.

Leave a Comment