Проект: Оранжерии от 500 кв. м на четири покрива ще намалят CO2 в европейски градове

Идеята, чиято реализация е изчислена на 4,9 млн. евро, ще се реализира с европейска подкрепа в Люксембург, Белгия, Франция и Германия
Снимка от страницата на програмата InvestEU

Снимка от страницата на програмата InvestEU

ЕС ще инвестира чрез фонд InvestEU в иновативни проекти на инвеститори. Миналата седмица евродепутатите дадоха зелена светлина за преговорите по обновената програма на ЕС за подкрепа на инвестициите и гарантиране на достъп до финансиране. Очаква се гаранцията на ЕС от около 91,8 милиарда евро (текущи цени) да мобилизира над 1 200 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия Европейски съюз.

Един от проектите, наречен GROOF, е за създаване на оранжерии на покриви. Целта е да се намалят емисиите от въглероден диоксид и в същото време да се осигури прясна храна на населението, с което ще се спестят транспортни разходи за доставянето й в града.  Проектът е частично финансиран от ЕС с безвъзмездна помощ от 2,9 милиона евро. Чрез него ще се построят 4 оранжерии на покриви в 4 държави – Люксембург, Белгия, Франция и Германия. Изчислено е, че четирите оранжерии ще спестят общо около 54 тона емисии на CO2 годишно.

Очаква се годишните емисии на CO2 на глава от населението в Люксембург да се увеличат до 15,1 метрични тона до 2050 г. Затова ЕС инвестира в начини за обръщане на тази тенденция, като концепцията GROOF.

GROOF използва оранжерии на покрива, за да възстановява загубената топлина от сградите, събирайки CO2,  който помага на храненето на растенията. Въглеродният диоксид позволява на градските фермери да отглеждат устойчиво култури и дава на жителите на градовете достъп до местна продукция, като по този начин намалява транспортните емисии. Приспособявайки сградите по този начин, проектът създава план за по-здрави и по-зелени градове.

„Вярвам, че много от нас искат да действат в полза на околната среда и че съществуват нови и алтернативни решения“, казва ръководителят на проекта GROOF Никола Зита. „Оранжериите на покрива са един от начините за намаляване на емисиите на CO 2 по устойчив и иновативен начин.“

За проекта: 11 партньори, сред които  CDEC – Съвет за икономическо развитие на строителството, Университет в Лиеж – Gembloux Agro-Bio Tech, Технически институт по градинарство, Университет за приложни науки Трир, Клъстерно еко строителство, Автономен университет в Барселона, Градините на Гали и други.

10 предприемачи, базирани в района на Северозападна Европа, ще бъдат обучени как да бъдат изградени и експлоатирани оранжериите на покривите на сградите

Оранжерията от 500 м2 в Люксембург ще произвежда близо 10 тона пресни листни зеленчуци годишно

GROOF ще подкрепи опитите на Люксембург да постигне целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с 20% до 2030 г. чрез намаляване на 54 тона емисии CO2 годишно

Еврофондовете покриват 60% от общата стойност на проекта от 4,9 милиона евро

Leave a Comment