Извънредните Ковид-мерки няма да се прилагат през 2021 г.

земя, зеленчуци, лукНа заседание на Специалния комитет по селско стопанство в Брюксел германското председателство представи резултатите от четвъртия триалог по Преходния регламент във връзка с интегрирането на Европейския инструмент за възстановяване (ERI).

Клаузата за неотстъпление от заложените минимални бюджети от 55% за инвестиции и 37% за околна среда и климат от средствата от Европейския инструмент за възстановяване (ERI), въпросът предстои да се реши в рамките на триалога, съобщиха от МЗХГ.

Голяма част от държавите членки, включително България, подкрепиха предложението на Италия за възможността да се удължи прилагането на извънредните КОВИД мерки до края на 2021 г., но Комисията счита, че има други инструменти за постигане на същите цели.

Някои държави членки призоваха подкрепата за районите с природни ограничения да остане част от предвидения 37% минимален бюджет за околна среда и климат. По този въпрос Комисията поддържа становището, че районите с природни ограничения трябва да бъдат изключени от минималния бюджет за екология и климат.

Комисията представи изготвения от нея списък с потенциални еко-схеми, като отбеляза, че част от схемите са познати, други са нови. Обърна внимание, че списъкът е индикативен и по-скоро цели насочване на държавите членки, а не ограничаване на възможностите за еко-схеми, които да бъдат прилагани като част от стратегическия план.

 

Leave a Comment