Ново: Фермери, които не са платили наем за ползване на земята, остават без субсидии

Заради сушата голяма част от земеделците са в тежко финансово състояние, така че е възможно отлагане на срока за прилагане на поправките в Закона за подпомагане на земеделските производители, предположи Бюрхан Абазов

155Днес земеделската комисия в парламента разгледа на второ четене внесени поправки в Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП). Една от тях е изискването на платежен документ, с който стопаните ще трябва да доказват, че са платили на собствениците (наследниците), общините и/или държавата определените в договорите за наем (аренда) цени за ползване на земеделските земи.

Депутатът от ДПС Бюрхан Абазов обясни, че по същия начин действат и общинските администрации, както и МВР. Ако не си платил данъка за жилището си, не получаваш например удостоверение за наследници. Ако не си превел глобата на КАТ, МВР отказва да изготви нов личен документ. И т.н., съпостави той и добави, че това изискване се прилага в повечето (ако не всички) европейски страни.

Бюрхан Абазов обясни пред журналисти по-подробно за готвените законови промени.

„Досега документът за правно основание за ползване на земеделските земи беше достатъчен, за да могат земеделците да очертаят нивите и стопаните да легитимират правото на ползване, за да получат субсидии от директните плащания. След като промените в този Закон станат официални, документът за право на ползване няма да е достатъчен. Ще е необходимо да докажеш, че си уредил отношенията с наемодателя си. Тоест, че си платил наема или рентата. Ако не си платил, нямаш право на подпомагане. Документът за плащанията ще се изисква от общинските земеделски служби. При следващото обсъждане ще разгледаме по-подробно механизмите кой как ще удостоверява дали правните субекти в тези отношения са си платили. Това важи и за ползването на общинските земи. За наемането или арендуването на държавни земи, информацията е налична в самото земеделско министерство като техен собственик.“

Бюрхан Абазов добави, че проблемът с неплащането на договорената наем цена, вече рядко се среща. Сега земеделците и наемодателите имат изградено доверие помежду си и все по-рядко се среща проява на некоректни отношения. Депутатът допълни, че е възможно в тази тежка в климатично отношение година с ниски или никакви добиви, влизането на поправките в сила да се отложи за известен период. Причината е в затрудненото финансово състояние на голяма част от земеделците. Гратисният период не е залегнал в законопроекта и може би ще се обсъжда, когато документът влезе за гласуване в пленарна зала.

Депутатът от ДПС поясни и текстовете по друга законова поправка.

„Земите по член 19 са предоставени на общините за стопанисване, докато се появят истинските собственици със съдебно решение или с решение на съответната общинска служба Земеделие и гори. Това са ничии земи, които не са собственост на общините, но не са и реституирани. Сиреч тези земи се стопанисват от общините без да са общинска собственост и без да те имат право да се разпореждат с тях. Досега имаше 5-годишен срок, в който им се забраняваше да се разпореждат с тези ничии земи. Срокът на тази забрана изтича сега през декември 2020 г. Предложението на колегите е този 5-годишен забранителен срок да продължи с пет изключения. А имемно, общините да могат да се разпореждат с тези имоти, когато има инфраструктурни и енергийни проекти, или за линейни обекти с национално значение и други. Аз съм притеснен от тези изключения, тъй като само едно има земеделски характер и това е когато се ползват за комасация по чл. 137 за масивите.“

Затова предложението на Абазов е общините да имат право да предоставят земите по чл. 19 за създаване на животновъдни обекти. Има съществуващи ферми върху имоти с неизяснена собственост и стопаните им са затруднени да ги регистрират, тъй като не могат да покажат документ чия е земята, която ползват. „Площта, върху която животновъд би построил ферма е малка – от порядъка на 100 до 300 квадратни метра. Затова предложих към текстовете, които разрешават на общините да се разпореждат с тези зами, да има шесто изключение. А именно кметовете на общините да имат право когато някой стопанин иска да построи животновъден обект на такъв терен, да се разпореди с тази земя и да разреши на животновъда да построи обекта си“, посочи Бюрхан Абазов.

 

Leave a Comment