МЗХГ не иска публика от медии при дискусиите за ОСП. Това нормално ли е?

Редно ли е с пресинфо журналистите да научават как върви обсъждането на ОСП, попитахме министерството
А то ни отговори: Всичко е публично
Десислава ТаневаОт лятото насам Тематична работна група обсъжда важни детайли по прилагането на бъдещата ОСП в България. Стенограмите за обсъждането – кой как е приел, отхвърлил, допълнил и въобще реагирал като браншовик на предложенията на министерството, се публикуват след месец-два. Така например първото заседание на ТРГ е било на 29 юли, а стенограмата за него е качена на министерския сайт на 17 септември. Записът от второто заседание, което се е случило на 8-9 септември, е публикуван на 9 октомври. Третото заседание се е провело неизвестно кога, а на 17 ноември МЗХГ изпраща прессъобщение за важни промени в следващия програмен период. Стенограма, разбира се, още не е публикувана.
Този чиновнически начин на популяризиране на важните обсъждания за бъдещата ОСП саботира основните функции на медиите – да информират по-широкия кръг засегнати, да търсят коментари, да представят други гледни точки. Със сигурност ситуацията, в която са поставени журналистите, е неприемлива както за самите медии, така и за техните аудитории. А те са по-широки от членската маса на браншовите организации, участващи в обсъжданията.
Медийното отразяване на заседанията на ТРГ, ако те се излъчват на живо, би стимулирало участниците да коментират по-задълбочено обсъжданите теми и да бъдат по-активни и по-отговорни както към членовете си, така и към тези, които искат да привлекат към своите организации.
Затова Агро Пловдив зададе тази седмица следните въпроси към министър Десислава Танева:
1. Защо българските медии не могат да отразяват дискусиите на Тематичната работна група, която обсъжда как новата ОСП ще се прилага в България?
2. Защо трябва медиите да получават прецизирана от вас информация за промените?
3. Защо не можем да чуем какви са становищата на браншовите организации, които участват в обсъждането, за да запознаем земеделците с техните тези? Или можем да ги научим месец-два по-късно, в което няма особен смисъл.
4. Защо МЗХГ допуска „широката общественост“ до подобни важни обсъждания, но не и медиите?
5. Какви са опасенията на министър Танева, за да не бъдат допускани журналисти? И нещо повече – да се забранява на участниците в ТРГ да коментират какво и как се е обсъждало?∗
6. Защо МЗХГ се лишава от по-широките коментари за проектирането на следващата ОСП, вместо да ги търси чрез медиите? 
Относно въпрос №5 трябва да уточним, че от стенограмата на първото заседание разбрахме за едно от Правилата за дневния ред. А именно, че участниците в ТРГ нямат право да разкриват документи, предоставени от МЗХГ. Правилото за конфиденциалност бе атакувано от някои от участниците, а Светлана Боянова от ИАИ направи прекрасното контрапредложение заседанията да се излъчват онлайн. То обаче дори не бе коментирано.
Публикуваме едно към едно отговорите, получени днес. Изводът от тях е, че мястото на медиите ще продължи да бъде извън мястото на събитието. Ще продължи да бъде на терена, който е удобен за МЗХГ. 

„Дискусиите, водени по време на заседанията на Тематичната работна група за изготвяне на Стартегическия план на България за новия програмен период, са изцяло публични и се провеждат в съответствие с Постановление на Министерски съвет 142 от 2019 г. като същите се отразяват в стенограма, която се качва на сайта в рубриката „ОСП 2021-2027 г.“ след всяко заседание и е достъпна за всички, както и материалите по които обсъжданията са приключили. Достъпът до материалите не е ограничен и всеки представител на медия може да се запознае с обсъжданите теми по време на заседанията, както и с изказванията на  заинтересованите страни. Политиката на МЗХГ в лицето на министър Десислава Танева винаги е била насочена към публичност. Именно поради тази причина се публикуват стенограми. След всяко събитие представителите на медиите получават информация за обсъжданите теми, като след това имат възможност да се запознаят и подробно с проведените дискусии от стенограмата.

В заседанията участват повече от 100 представители, както експерти от всички сфери на икономиката и стопанския живот, и обществени организации с нестопанска цел съгласно Заповед за сформиране на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г., така и представители на браншови организации.

На заседанията на ТРГ участие освен посочените във заповедта взимат и Фондация Биоселена; Национална асоциация на зърнопроизводителите; Национална асоциация “Зелена Сърница”; Българска асоциация „Биопродукти“, Национална овцевъдна и козевъдна асоциация и Добруджански овощарски съюз, Българска камара на месодайното животновъдство, Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция, Национален съюз на говедовъдите, Национален съюз на градинарите, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, СНЦ „Българска асоциация на търговците на агротехника“, Българска асоциация на собствениците на земеделски земи, Национална асоциация на местните инициативни групи в България, Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, СНЦ Национален съюз на зооинженерите в България.

С обнародваното в Държавен вестник на 28 октомври 2020 г. изменение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г., се осигурява широко участие на заинтересовани страни в процеса по програмиране на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони. С извършените промени се допуска в тематичната работна група за разработване да бъдат включени като членове на ТРГ юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза и кооперативни съюзи. Срокът за подаване на документи е 19 ноември като след приключване на процедурата Заповедта за сформиране на Тематична работна група ще бъде изменена. Целта с включване на повече браншови организации е да бъде изготвен балансиран стратегически документ, който ефективно да отразява и адресира потребностите и приоритетите от финансиране, както в земеделския сектор, така и в хранително-вкусова промишленост.

Участниците в ТРГ нямат забрана да представят в публичното пространство тезите си. Това е видно и от множеството интервюта и коментари с различни представители на бранша в медиите.“

1 Comment

  1. Ана казва:

    Много правилна е позицията на министър Танева!!

Leave a Comment