Давността на дълговете на физическите лица вече ще е 10 години

Пловдив, главната улица10-годишна абсолютна давност се въвежда за дълговете на физическите лица, решиха окончателно депутатите при гласуване на промени в Закона за задълженията и договорите.

Това дава възможност физическо лице, изпаднало в невъзможност, да погасява задълженията си, да започне процедура по обявяване на фалит или да се освободи от дълговете след изтичане на въпросните 10 години.

Давността обаче не спира след посочения срок за дължими издръжки, трудови възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда.

Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си.

С приемане на законовите изменения законодателят зачерква фигурата на вечния длъжник.

Leave a Comment