Отстъпката от акциза за газьола е 0,36 лв./литър

трактор Тайтън МашинъриОтстъпката от стойността на акциза върху газьола използван в производството през 2019 г. е в размер на 0,36 лв., гласи заповед на земеделския министър. През 2019 г. отстъпката за предходната година бе 0,37 лв., а през 2018 г. бе 0,38 лв., а през 2017 г. – 0,40 лв.

Миналата година земеделското министерство отчете, че за три години броят на фермерите, които кандидатстват за тази държавна помощ, се е увеличил с 43%. В същото време общият бюджет, който финансовият министър определя ежегодно, неизменно е 84 млн. лв.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на зам.-министър Янко Иванов.

Leave a Comment