На всеки 2 години ще се преброяват и паспортизират безстопанствените кучета

кучето ЮкиНа всеки две години по заповед на земеделския министър общините ще извършват преброяване на безстопанствените кучета чрез комисии, съставени от общински служители, представители на организации за защита на животните или юридически лица, притежаващи опит в областта на статистиката, ветеринарната медицина. Преброяването ще се извършва през март-юни или септември-ноември.

Данните от преброяването ще се обобщават от БАБХ, която с обществена поръчка ще определя ветеринарномедицинските заведения, където безстопанствените кучета ще се обезпаразитяват, ваксинират, кастрират и ще им се издава паспорт. Това е записано в проекта на Наредба за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.

По предварително изготвен и утвърден от общинския кмет график преброените безстопанствени кучета ще бъдат залавяни от екипи с участието на ветеринарен лекар и с протоколи ще бъдат предавани на утвърдени ветеринарни амбулатории по извършване на процедури за ваксиниране, кастриране и други. След това ще бъдат връщани по местата, откъдето са били заловени. Целта е да се намали популацията на безстопанствените кучета, а преброените да бъдат в добро здравословно състояние.

 

 

Leave a Comment