Най-много регистрирани земеделски стопанства има в Кърджали, Пловдив и Хасково, но се топят

За три години броят на стопанствата в страната е намалял с 8,6%

дребни стопанстваБроят на регистрираните земеделски стопанства в страната се топи. Само за три години – от 2017 г. до 2019 г., те са намалени с малко над 8 300. През 2017 г. са били 96 476, а през 2019-а са 88 162. Спадът е с 8,6%. Това показват таблиците, които МЗХГ е предоставило на парламента след въпрос на депутати.

При малко над 158 хиляди жители на област Кърджали, регистрираните земеделци там са  8 455 и са най-много от всички в страната. След Кърджали втората област с най-многобройна група фермери е Пловдив с 8 063, следвана от област Хасково, където регистрираните земеделци са 5 914. За трите години броят на регистрираните се е увеличил в област Кърджали и е намалял в другите две области.

От общо 63 011 стопанства, получили директни плащания през 2019 г., с най-голям брой са тези в област Пловдив – 5 802. Те са намалели спрямо 2017 г. с близо 500.

Въпреки че в област Добрич има по-малко фермери заявили директни плащания – 3 351 стопанства, общата сума на получени субсидии там миналата година е най-висока в страната – 119 152 927 лева, докато към стопанствата в област Пловдив са преведени 108 253 066 лева. Това са единствените две области с директно подпомагане от по над 100 млн. лв.

Броят на директно финансираните стопанства намалява през 2019 г. спрямо 2017 г. почти навсякъде с малки изключения, каквито са Добрич и Габрово. През 2017 г. в страната е имало 67 728 директно подпомогнати стопанства, а през 2019 те вече са 63 011, което намаление се изчислява на почти 7%.

Стопанствата, които са получили Преходна национална помощ, също намаляват. От 53 632 през 2017 г., те са 50 853 на брой през 2019 г. Най-много стопанства бенефициенти по тази помощ, която се изплаща на животновъди и тютюнопроизводители, има в Кърджали – 13 077 през 2019 г., следвани от Благоевград – 11 033. Към тези две области са и най-големите плащания на Преходна национална помощ. Стопаните от Кърджали са получили миналата година 25 597 483 лева, а тези от Благоевград 19 241 086 лв. След тях са 6 605 стопанства от Хасково, на които са изплатени 18 151 811 лева.

Leave a Comment