Бизнесът иска от държавата не само подкрепа за работни места, но и за фирми до 30 юни 2021 г.

.Васил ВелевАсоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) иска в държавния бюджет за 2021 г. да залегне помощ не само за запазване на работните места, но и за предприятията, чиито обороти са с най-малко 30% по-малко в сравнение със същия период на 2019 г. Помощта да се предоставя до 30 юни догодина и да покрива непокритите фиксирани разходи, направени през периода от 1 март 2020 г. до 30 юни 2021 г., включително разходи, направени през част от този период.

Според АИКБ общият размер на помощта не трябва да надвишава 3 милиона евро на предприятие. Помощта може да бъде предоставена под формата на преки безвъзмездни средства, гаранции и заеми, при условие че общата номинална стойност на тези мерки не надхвърля общия праг от 3 милиона евро на предприятие. Всички използвани стойности трябва да бъдат в брутно изражение, тоест преди облагане с данъци или други такси.

Днес изпълнителният директор на АИКБ Васил Велев обясни пред БНТ, че при първото затваряне на страната пролетта тази година размерът на раздадената помощ за малки и микро предприятия всъщност е едва 183 млн. лв.

Отделно от това асоциацията настоява държавата да поеме от 60 до 90% от заплатите и осигуровките на предприятията, които са затворили заради извънредната обстановка.

Разсрочване на кредити, на дължими данъци и осигуровки са сред другите предложения на бизнеса към държавата.

Leave a Comment