Подпомагане по ОСП по време на преходния период – Анкета

Какви са обществените нагласи по отношение на разпределението на субсидиите по време на преходния период на ОСП се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт в своя анкета

Смарт АгростартДискусиите, посветени на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), този път са наистина напрегнати. Постигането на компромиси е трудно, задоволяването на всички интереси, запазвайки същевременно т.нар. „зелен тренд“ изглежда практически невъзможно. Но ще трябва да се постигне. Периодът, който се обсъжда, е 2021 – 2027, но вече е очевидно, че новите правила и условия, каквито и да са те, няма да могат да бъдат въведени още през следващата година. Щом институциите в Брюксел и Люксембург още не са постигнали съгласие по основни моменти, какво остава за предстоящите преговори на национално равнище? А в България?

заедно за българското селоЧрез своята анкета в рамките на инициативата „Заедно за българското село!“, фондация Смарт Агростарт търси отговори на някои основни въпроси по темата, опитвайки се да разбере какви са обществените нагласи. Защото въпреки, че е пряко насочена към земеделието и развитието на селските райони, Общата селскостопанска политика на ЕС се отразява пряко или косвено на практика върху всички сфери на икономиката и живота в страните-членки на ЕС.

Колко време според вас трябва да продължи преходния период от старите към новите правила на ОСП? Към какъв тип подпомагане за земеделските стопани да бъдат насочени средствата в преходния период по ПРСР? Какво според вас ще насърчи земеделските стопани да кандидатстват за финансова помощ в рамките на преходния период? На тези и други въпроси се опитва да отговори допитването на фондация Смарт Агростарт.

Именно подпомагането по старите правила (ОСП 2014 – 2020) в първите години от новата ОСП е основен момент на провежданата анкета. Това е един широко-дискутиран и актуален към момента въпрос. Какво мислите вие за това?

Попълването на анкетата ТУК ще даде представа за общата нагласа на обществеността по отношение на подпомагането на земеделието и селските райони по време на преходния период.

Всяко мнение е от значение! Включи се и ти!!!

Проект „Заедно за българското село!“е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Оперативна програма „Добро управление“.

Анкетата може да откриете на следния линк: https://smartagro.bg/survey/podpomagane-na-zemedelskite-stopani-chrez-osp-prez-prehodniya-period/  .

Leave a Comment