142 млн. лв. от сметката с европейски средства в ДФ „Земеделие“ са били насочени към Ковид-мерките

Държавен земеделски фондМинистерският съвет прие решение за утвърждаване на актуализирани годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.

Измененията засягат главно мерките за борба с последствията от COVID-19, по които през месец октомври вече бяха изплатени близо 70 млн. лв. Планира се общите плащания за 2020 г. да достигнат 142 млн. лв. От тях 76,8 млн. лв. се обезпечават чрез вътрешно-компенсирани промени по сметката, а 65,2 млн. лв. се одобряват допълнително.

В разходните и финансиращите параграфи са разчетени средства, насочени към Програмата за развитие на селските райони, Програмата за морско дело и рибарство, директните плащания на площ и пазарните мерки.

Leave a Comment