Към СЕПП младите фермери ще получават ежегодно нарастваща допълнителна подкрепа

Земеделското министерство предлага да се запазят досегашните условия за подпомагане на стопаните до 40 години

малък фермерМинистерство на земеделието, храните и горите представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Дискутиран беше проектът на мярка „Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани“. Тъй като базовите й критерии осигуряват ефективно определяне и насочване на финансирането към целева група земеделски стопани, при нея остава досегашното възрастовото изискване на кандидатите. В годината на първо подаване на заявление те следва да не са навършили повече от 40 години. Не се променя и условието за периода на създаване на стопанството – не повече от 5 години преди кандидатстване по схемата.

Запазва се 30 хектара максимален праг за площи при изплащане на подпомагането по тази интервенция.  Този праг насочва плащането предимно към малките и средни по размер стопанства на млади фермери. И през следващия програмен период се запазва изискването за професионален опит и/или образование в аграрния сектор. При годишното плащане за първите до 30 х допустими за подпомагане площи, изплатено допълнително към основното подпомагане, се въвежда ежегодно нарастваща ставка. Надбавката отразява баланса между нуждата от мотивация на младите земеделски стопани за привличане и запазване в сектора.

Leave a Comment