Ще има по-високи изисквания за хуманно отношение към животните и общоевропейски етикет

Комисар Войчеховски заяви, че ще се подготви законодателно предложение за етикета
Юлия Кльокнер

Юлия Кльокнер

Министрите на земеделието в ЕС единодушно гласуваха на 15 декември общоевропейски етикет за хуманно отношение към животните. На Комисията на ЕС беше възложено да разработи съответно предложение. Съветът обаче не се застъпи за задължителна система за етикетиране.

Федералният министър на земеделието Джулия Кльокнер , която за последен път беше председател на Съвета по земеделие на ЕС, изрази увереност, че накрая етикетът за хуманно отношение към животните в целия ЕС все пак ще стане задължителен.

Кльокнер каза, че потребителите искат да знаят къде се прилага хуманно отношение към животните, а фермерите искат да бъдат идентифицирани и платени заради по-големите усилия за хуманно отношение към животните, цитира сайтът Аgrarheute.

Ключови точки от заключенията на Съвета относно етикета за хуманно отношение към животните са:

  • Предстои да бъдат разработени единни, прозрачни критерии за по-добро хуманно отношение към животните, които на първия етап надхвърлят настоящия правен минимален стандарт.
  • За всички видове животни трябва да бъде разработен етикет за хуманно отношение към животните в целия ЕС.
  • Етикетът има за цел да предложи на производителите достатъчни стимули за повишаване на техните стандарти за хуманно отношение към животните.
  • Предстои да се разработи еднообразно, защитено лого.

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски заяви, че е твърдо „за“ европейския етикет за хуманно отношение към животните. Това е възможност за собствениците на животни, а също и при износ. Ето защо Комисията ще подготви законодателно предложение.

При етикетирането на хранителните стойности земеделските министри не можаха да се споразумеят за единодушно отношение. Затова вместо общи заключения на Съвета, Клокнер представи заключения на германското председателство с одобрението на 23 държави-членки.

Целта е общоевропейско етикетиране на хранителните стойности на лицевата страна на опаковката на храните. Решени са и мерки за хранителни профили и засилване на етикетирането на произхода .

Германското председателство на Съвета отново поиска от Комисията на ЕС да започне работа по промяната на Директивата за меда. Целта е в бъдеще да се посочва страната на произход на меда, използван в медови смеси.

Кльокнер също използва пресконференцията в Брюксел, за да направи заключение от германското председателство на Съвета. В селскостопанската политика беше постигнато повече, отколкото се смяташе първоначално за германското председателство, каза министърът. Преди всичко тя се позова на напредъка, постигнат в преговорите по реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), въпреки неблагоприятните обстоятелства, причинени от пандемията на короната.

Комисарят по земеделие Войчеховски благодари на Кльокнер за успешното германско председателство. Полякът подчерта увеличението на земеделския бюджет на ЕС в сравнение с първоначалното предложение, напредъка, постигнат в тристранния диалог по реформата на ОСП и днешното решение на Европейския парламент относно преходния регламент за ОСП.

Преговорите на Съвета на министрите на земеделието на ЕС продължават и днес. Освен всичко друго ще се разгледат и квотите за риболов.

Leave a Comment