Нова обвързана подкрепа: МЗХГ ще пенсионира млечните крави след 10-годишна възраст, овцете след 7

Стопаните ще трябва да доказват ежегодни раждания на млечни и месодайни крави

крава, родопско кафявоНа 30 декември 2020 г. 7-то заседания на Тематичната работна група ще разгледа предложенията на земеделското министерство за обвързаната подкрепа за животни в следващия програмен период.

Най-съществената новост е, че се предлага максимална възраст за животните, след която те няма да бъдат подпомагани. В момента по схемите е посочена само началната възраст, от която започва изплащането на обвързана подкрепа. Така например за месодайните животни тази „пенсионна възраст“ ще започне след 12-те им години. Млечните крави ще се пенсионират на 10 години. При биволите няма крайна възраст за подпомагане, но началната е от 36 месеца нагоре, което е с 9 месеца по-късно от сегашното правило. За овцете и козите под селекция, а също и планинските, помощта ще се изплаща до 7 години.

Друга новост е изискването към кравите да са раждали в рамките на една година.

Има леко завишение на задължителните минимални годишни количествата мляко и на пазарната реализация на животни.

Обвързана подкрепа биволи

Запазва се условието земеделски стопани да отглеждат 10 и повече женски биволи. Изисква се стопанството да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 36 месеца до 15 години. (В момента подпомагането започва, когато животните са на на възраст 27 месеца, като не се поставя крайна възраст.

Изисква се допустимите за подпомагане биволи  да имат най-малко 0,6 раждания в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

Остава условието стопаните да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 400 кг мляко на допустимо животно.

Не се допускат като документи за реализация като тези, които показват, че фермерът е направил стокова размяна – мляко срещу фураж.

Остават двете ставки на подпомагане – до 50 и над 50 животни в съотношение 1,25 към 1.

Говеда в планински райони

Ще се подпомагат стопани, които отглеждат от 5 до 9 женски животни, предназначение за производство на месо и/или мляко и чиито стопанства са в планински райони.

Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са на възраст от 22 месеца до 12 години (24 месеца в момента – б.р.).

Не се изискват доказателства за реализация на продукция.

Месодайни крави
Абърдийн Ангус - най-отглежданата порода у нас

Абърдийн Ангус – най-отглежданата порода у нас

Ще се подпомагат стопани, които отглеждат в стопанството си 5 и повече женски животни с предназначение „за месо“ (както е в момента).

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 12 години (от 24 месеца нагоре – сега)

Ново е изискването заявените за подпомагане крави да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

Изисква се пазарна реализация от 0,3 говеда (0,2 понастоящем) – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Месодайни крави под селекционен контрол

Остава условието в стопанствата да се отглеждат 20 и повече месодайни крави от една порода под селекционен контрол с предназначение за производство  на месо.

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 12 години.

Заявените за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване.

В момента се изискват документи, които доказват 0,25 пазарна реализация, а министерството предлага числото да се промени на 0,4 говеда – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства; 0,2 говеда – за клане, износ, вътреобщностна или продажба в други стопанства за реализация за застрашените от изчезване и автохтонни породи;

Млечни крави

Ще се подпомагат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 10 и повече женски животни с предназначение „за мляко“. Стопанството трябва да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са на възраст от 22 месеца до 10 години.

Заявените за подпомагане крави трябва да са родили в периода от 01 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване;

Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 1500 кг мляко на млечна крава за животните в стопанство изцяло в планински райони и биологични. И 2000 кг мляко на млечна крава за животните в останалите стопанства.

Сред документите за реализация няма да се допускат такива за реализация за фуражно мляко.

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Млечни крави под селекционен контрол

И през следващия период в стопанствата трябва да има минимум 20 млечни крави под селекционен контрол. Стопанството трябва да е в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

Заявените за подпомагане животни по интервенцията трябва да са на възраст от 22 месеца до 10 години (24 месеца в момента).

Земеделските стопани трябва да са реализирали количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на: 2000 кг за животните биологично производство, застрашените от изчезване и автохтонни породи; (1500 кг в момента). И 4000 кг мляко на млечна крава за останалите животни.

Сред документи за реализация не се допускат такива за реализация за фуражно мляко

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 50 допустими за подпомагане животни по схема.

Овце и кози в планински райони

овцеТе трябва да са, както е и сега, от 10 до 49 женски животни (овце-майки и/или кози-майки) в планински райони.

Ново е изискването да са на възраст от 12 месеца до 7  години.

Не се изискват доказателства за реализация на продукция.

Овце и кози под селекционен контрол

В стопанството трябва да има 50 и повече овце-майки от една порода под селекционен контрол и/или 20 и повече кози-майки от една порода под селекционен контрол. Животновъдните обекти в стопанството отглеждащи млечни породи животни  да са в система за контрол и мониторинг на суровото мляко.

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 12 месеца до 7 години.

За млечните породи се изисква реализация на 90 кг мляко (през този период  условието е най-малко 70 кг мляко) или 45 кг мляко и 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства (най-малко на 35 кг и 0.2 животни – в момента.)

За застрашени от изчезване, биологични и автохтонни породи се доказва 45 кг мляко или 0,25 животни, родени в стопанството – за клане, износ или продажба в други стопанства (най-малко на 35 кг или 0.2 животни – в момента).

За месодайни породи се предлага 0,5 животни родени в стопанството – за клане, износ, вътреобщностна търговия или продажба в други стопанства;

Не се допуска едновременно подпомагане за едно животно по тази схема и по схемата за преходна национална помощ.

В документи за реализация не се допуска реализация за фуражно мляко.

При определяне на размера на подпомагането с цел насочване на необходимия финансов ресурс към малки и средни ферми ще бъде приложена модулация в съотношение 1,25:1 за първите 200  допустими за подпомагане животни по схема.

 

Leave a Comment