Само за седмица 17 огнища с АЧС у нас, птичи грип вилнее в Западна Европа

глиган, дива свиняЗа периода от 1 до 8 януари 2021 г. България е докладвала в системата на ЕС за обявяване на опасни болести по животните (ADNS) за 17 вторични огнища на африканска чума при диви свине (АЧС). Полша, Германия и Румъния са в доста по-лоша ситуация по отношение на същата болест. Полша е докладвала за 127 първични огнища при диви свине. Румъния е съобщила за 42 първични и 8 вторични огнища на африканска чума при домашни свине и 74 първични огнища на африканска чума при диви свине. А Германия – за 90 първични огнища на африканска чума при диви свине. АЧС при домашни животни е установена през същата седмица в Сърбия и в Украйна, а по диви свине в Естония, Унгария, Латвия, Словакия и Сърбия, съобщава Центърът за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Западна, Северна и Централна Европа са силно засегнати от високопатогенна инфлуенца по птици. Болестта е открита при диви птици (H.P.A.I.W.B.) в Германия, Франция, Белгия, Дания, Унгария, Словения и Литва. При домашни птици е установена в Германия, Франция, Холандия, Дания, Швеция, Обединеното кралство, Унгария, Полша и Литва. А при птици, държани в плен – птичата инфлуенца е доказана в Германия и Словакия.

Италия и Франция са съобщили за син език. В двете държави има по 6 първични огнища с тази болест.

Едно огнище на спонгиформна енцефалопатия при говеда е открито в Испания и едно вторично огнище на туберкулоза при говеда е докладвано от Белгия.

Leave a Comment