Две сдружения за директни доставки отпаднаха от подпомагане – не били вписани по Наредба 26

Абърдийн Ангус - най-отглежданата в България месодайна порода

Абърдийн Ангус – най-отглежданата в България месодайна порода

Две сдружения, които са кандидатствали за подпомагане по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество във веригите за доставка“, са отпаднали от класирането, съобщават от МЗХГ.

Днес изтича срокът, в който сдруженията могат да възразят.

Извън класацията са ДЗЗД „Сакар Ангус – месодайно говедовъдство“ с проект за създаване и популяризиране на обединение за местен пазар.

Другото сдружение е ДЗЗД „Старско“ за създаване и популяризиране на обединение за къса верига на доставки.

Като основна причина за неуспешното кандидатстване се сочи неизвършеното регистриране на участниците в обединенията по реда на чл. 39 или 40 от Наредба 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества храни от животински произход.

Подмярката бе отворена два пъти миналата година, като вторият прием приключва на 20 февруари 2021 г.

 

 

 

Leave a Comment