Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

птициЗемеделските министри от ЕС са се обединили около решението да се въведе единен за ЕС етикет за храни, произведени във ферми с хуманно отношение към животните. Съветът на министрите е  поръчал на ЕК да представи предложение за хармонизиран етикет, който ще се поставя върху продукти, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение към животните, по-високи от тези, заложени в законодателството на ЕС.

Прочети още: Пример от Германия: Девет търговски вериги финансират хуманното отношение към животни със 130 млн. евро годишно

Пак във връзка с етикетирането министрите са обсъдили проект на Заключения относно етикетирането за хранителната стойност върху лицевата страна на опаковката, профилите на хранителните съставки и етикетирането на произход. С подкрепата на 23 държави членки, проектът е бил одобрен. Днес българското правителство също одобри взетите в средата на декември 2021 г. решени на земеделските министри.

На същото редовното заседание на Съвета на Европейския съюз (ЕС) по земеделие и рибарство е било решено България да има право да извършва улов на калкан на стойност 75 тона годишно за период от три години (2020 – 2022 г.). Постигнато е било политическо споразумение по трите предложения за регламенти относно риболовните възможности в Атлантическия океан и Северно море, възможностите за риболов на някои дълбоководни запаси, както и възможностите за риболов в Средиземно море и Черно море.

 

Leave a Comment