Промените в Закона за пчеларство – в пленарна зала

пчелинът на ГениПромените в Закона за пчеларство са включени в седмичната програма на Народното събрание за първо гласуване в пленарна зала.

Едно от най-съществените изменения в законопроекта е отпадане на задължението пчеларите да регистрират стопанствата си в общината, в която се намира обектът. Според досегашните изисквания в Закона за пчеларство те трябваше да обявят пред общинските власти пчелините си до 15 дни след създаването им. В мотивите към законопроекта от земеделското министерство посочват, че по този начин ще бъде намалена административната тежест за пчеларите. От някои пчеларски организации се обявиха против отпадане на общинските регистрации, тъй като броят на пчелините, които не са регистрирани в агенцията по храните, е много голям и досега тези пчелари са имали поне задължението да се впишат в общински регистри.

Остава задължението животновъдните обекти – пчелини, да се регистрират в областните дирекции на БАБХ по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Законопроектът изисква пчелините да са с ограда, върху която се поставя табела с регистрационния номер, получен от БАБХ. Стопанствата, които са в горски територии, могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията. Изискването за ограда не се прилага за постоянните пчелини, които са в защитени територии, е записано в чл. 8.

Законопроектът дава и определение на временен пчелин: Това е „място, върху което временно се настаняват пчелни семейства за практикуване на подвижно пчеларство“.

 

 

Leave a Comment