Българският износ на пшеница е паднал наполовина

зърно пшеницаБългарският износ на пшеница видимо изостава според наблюденията на земеделското министерство за шестмесечен период. От началото на настоящата пазарна година – 29 юни 2020 г. до 10 януари 2021 г. през Пристанище Варна са изнесени 506 500 тона пшеница (в т. ч. 33 хил. тона през последната седмица). За сравнение: през периода година по-рано (от 29 юни 2019 г. до 10 януари 2020 г.), износът е бил в обем от 1 097 030 тона. Разликата представлява почти 54%.

Макар да остава в застой за поредна седмица, експортът на ечемик през северното ни морско пристанище е с 5,2% над миналогодишния. Все още не са преминавали товари с рапица от новата реколта.

По предварителни данни на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени и маслодайни култури по морски, речен и сухоземен път, през периода юли – октомври 2020 г. на външните пазари са реализирани общо 1 260,6 хил. тона пшеница, 131,8 хил. тона ечемик и 183,1 хил. тона рапица. Количествата са съответно с 55,5%, 28,9% и 49,9% по-малко спрямо аналогичния период на миналия сезон.

В същото време износът на слънчоглед през Пристанище Варна се е увеличил с 15% от началото на септември до 10 януари 2021 г. спрямо същия период на 2019-2020 г. и е 35 980 тона. А на царевица е намалял съвсем слабо и е в обем от 302 700 тона.

По предварителни данни на Националния статистически институт през първите два месеца на пазарната 2020/21 година (септември и октомври 2020 г.) е налице намаление на износа на царевица и слънчоглед на годишна база, съответно с 12,3%, до 522,9 хил. тона и с 26,6%, до 125,2 хил. тона.

Средните изкупни цени на хлебната пшеница към 6 януари 2021 г. са 380 лева/тон, на фуражната пшеница 360 лв., на ечемика 301 лв., на царевицата 354 лв., на слънчогледа 867 лв., а за рапицата няма данни. На годишна база слънчогледът е поскъпнал най-много – с 37,4%, царевицата с 29,2%, хлебната пшеница с 18,4%, фуражната с 16,1%, ечемикът с 5,2%.

 

Leave a Comment