През пандемичната 2020 г. вносът на плодове и зеленчуци расте, а износът ни намалява

Сорт "Велика"

Сорт „Велика“

Това се вижда от статистическите данни на Министерството на земеделието, храните и горите.

Цифрите показват, че вносът на зеленчуци е с 6,4 пъти по-голям от износа, а вносът на плодове надвишава със 7,6 пъти българският експорт. Данните са за периода януари – октомври и се съпоставят с данните през същите 10 месеца на 2019 г.

По предварителни наблюдения на НСИ, в страната са внесени 226 532 тона пресни зеленчуци и 278 928 тона пресни плодове, което е съответно с 2,6% и 0,9% повече в сравнение със същия период на 2019 г. Изнесли сме 35 156 тона зеленчуци и 36 815 тона плодове.

Увеличен е вносът на краставици и картофи

краставици в оранжерияУвеличението на вноса на пресни зеленчуци е основно при картофи – с 5,3 хил. тона повече (16%), домати – с 4,8 хил. тона (6,9%) и краставици – с 3,4 хил. тона (20,1%). Същевременно, вносът на лукови зеленчуци спада с 6,3 хил. тона (23,2%).

Гроздето с най-висок ръст при вноса

 

Около половината от целия внос на пресни плодове за десетте месеца на 2020 г. се формира от цитрусовите плодове и бананите – общо 137,8 хил. тона, което е с 9,3% повече на годишна база. От произвежданите в страната продукти, значително нарастват доставките на дини – с 6,2 хил. тона (21%), грозде – с 2,4 хил. тона (38,4%) и круши – с 5 1,1 хил.тона (37,3%). От друга страна, внесеното количество ябълки е с 11,8 хил. тона или 23,5% по-малко на годишна база. Понижение се отчита и при прасковите, ягодите, кайсиите, пъпешите, черешите и сливите – с между 9,5% и 38,6%.

75% намаление на износа на бобови

Износът на пресни зеленчуци намалява със 7,3% на годишна база, до 35,2 хил. тона, а този на пресни плодове – с 3,2%, до 36,8 хил. тона. Общият износ на пресни зеленчуци се свива най-вече поради спад при бобовите зеленчуци (основно грах) – с 9,1 хил. тона или 75,3%. Значително по-малко са и изнесените количества картофи и лукови зеленчуци – с около 50%. От друга страна, сериозно се разширява реализацията извън страната на краставици – с 3 хил. тона, сладка царевица – с 2,5 хил. тона и пиперки – с 2,2 хил. тона. Нараства и експортът на домати и зеле, респективно със 7,2% и 26,6%.

черешиЕкспортът на череши се е свил с 61%

Намалението на общо изнесеното количество пресни плодове на годишна база е основно в резултат от свития експорт на дини – с 5,2 хил. тона (57,1%) и череши – с 1,3 хил. тона (61,3%). С между 29,9% и 41,8% по-малко са реализираните в чужбина кайсии, черупкови плодове и ябълки. Регистрираният износ на цитрусови плодове (представляващ реекспорт) се увеличава с 16,2%, формирайки близо 58% от целия експорт за десетте месеца на 2020 г. Сред произвежданите в страната продукти, значително нараства износът на праскови, грозде и вишни – около два – три пъти спрямо аналогичния период на 2019 г.

 

 

 

Leave a Comment