С проекти на МИГ община Стамболийски ще закупи нова сцена и народни носии

ансамбъл Траке

Община Стамболийски ще реализира два нови проекта, които ще бъдат финансирани от Министерството на земеделието, храните и горите. Това са съвместни проекти между Община Стамболийски и МИГ-Стамболийски за закупуване на нова сцена и на автентични народни носии, които бяха подготвени от председателя на МИГ-Стамболийски Стоян Богданов.

„Спомням си, че на Празника на града момчетата от „Траке“ искаха нова сцена, а с прекрасния си танц, който изпълниха, почти счупиха старата. Сега мога да им кажа: „Хайде, момчета, дочупете я“, защото ще имат нова сцена“, коментира кметът на общината Георги Мараджиев.

Сцената ще е 120 кв.м., модулна и с противоплъзгаща настилка, за да се ползва както за танци, така и по време на концертите и различните мероприятия на открито, които се провеждат редовно в общината. Ще се сглобява и разглобява лесно и така ще има възможност и да се поставя на различни места в общината.

Проектът е наречен „Популяризиране на местната идентичност посредством дейности за придобиване на материални активи за интересите на местната общност“ и е на стойност 26 964 лева.

Другият спечелен проект „Популяризиране на живото културно наследство на територията на община Стамболийски“ е за закупуване на 50 автентични народни носии от тракийския регион за местните самодейни танцови състави „Траке“ и „Южняче“. Стойността му е 26 550 лева. „Тези носии са за нашите гълъби, както наричам дамите от „Траке“, защото символ на общината е белият гълъб, а те неведнъж като гълъби са разнасяли славата на нашето самодейно изкуство в България и зад граница“, каза кметът.

Leave a Comment