Как Германия пусна 816 млн. евро помощ за кандидатстване, която се изчерпа за половин ден

В 12 часа на 11 януари 2021 г. селскостопанската Rentenbank в Германия отвори за кандидатстване държавна помощ в размер на 816 млн. евро. До края на същия ден постъпилите заявления изчерпиха този огромен за нашите разбирания финансов ресурс. Той бе наречен от федералното земеделско министерство „фермерският милиард“. Федералният министър Юлия Кльокнер обеща по-късно през годината отново да бъде обявен прием на заявления.

Как го прави Германия?

Трактор в животновъдна ферма с ремарка ДжоскинФедералното министерство не отпуска пари за какво да е, а за машини и оборудване, които ще са необходими за климатичните и екологични цели, които Европейската комисия постави пред новия програмен период.

Подпомагането в размер на 40% от стойността бе за машини и оборудване за прецизно прилагане на оборски тор, за използване на химическа растителна защита и за механична борба с плевелите. Имаше също така безвъзмездни средства за съхранение на оборски тор с ниски емисии и за системи за сепариране на оборски тор.

Държавната Рентебанк пусна на 9 януари списък с одобрените машини и оборудване, за които можеше да се кандидатства.

Това са над 1000 артикули, описани с името на производителя, специфичното наименование на продукта и описание на приложението му. Сред производителите се срещат известни в Германия машиностроители, но също така и имената на световно популярни не германски компании. Очевидно преди да се обявят машините в различните им разновидности, производителите и фирмите, които ги представляват в Германия, са били поканени да опредставят своите предложение в трите направления – техники за внасяне на оборски тор, за прецизно внасяне на пестициди и за механично унищожаване на плевелите.

Утвърденият списък с оборудване се е разширявал редовно до 11 януари. „Ако вашият инвестиционен проект все още не е в утвърдения списък, моля, свържете се с производителя“, съветваха от Рентебанк.

При запитване от страна на фермерите, банката предоставя информация за цената на продукта, от който се интересува фермерът, както и за конкурентните цени за същия артикул, изработен от друга компания.

Минималният обем на инвестицията за заявление бе 10 000 евро, а максималната инвестиционна сума бе 500 000 евро. Право да кандидатстват имаха микро, малки и средни предприятия от първичното производство, включително лозарство и градинарство, земеделски предприемачи и фирми за механизирани услуги.

Кандидатстването бе изключително просто – фермерът просто заявява за кое от списъка кандидатства. Тези, които има право за приспадане на данък, е трябвало при кандидатстването да представят удостоверение от данъчен съветник или данъчна служба.

Повече документи е трябвало да се приложат онлайн при кандидатстване за изграждането на съоръжение за съхранение на оборски тор, като за целта е била издадена брошура „Информация за насърчаване на местата за съхранение на селскостопански тор в инвестиционната програма за земеделие“.

Преди 11 януари Рентебанк е отворила и гореща телефонна линия, за да могат фермерите възможно най-бързо да получат отговори на въпросите си.

В сайта на селскостопанската Рентебанк са описали 7-те стъпки, които трябва да направят фермерите, за да достигнат до безвъзмездното финансиране:

Разберете дали отговаряте на условията за кандидатстване.

Намерете проекта си в утвърдения списък.

Обсъдете вашия проект с вашата банка.

Създайте заявлението си за безвъзмездна финансова помощ онлайн от Рентебанк.

Подайте заявлението за безвъзмездна помощ във вашата банка.

Не стартирайте проекта си, докато не получите положително известие за субсидиране.

Получете вашата субсидия след качване на списъците с одобрените кандидати.

Безвъзмездните средства се комбинират с нисколихвен програмен заем от Rentenbank, който кандидатите могат да получат от своята банка.

Два дни след 11 януари, продавачите на машини и оборудване се оплакаха, че не са в състояние да изпълнят поръчките, които заваляха към тях.

Контролът за начина, по който бенефициентите ще изразходят получените средства, е отново на Рентебанк, към която работят одитори.

Leave a Comment