Четири златни принципа, за да може почвата да ражда по-вкусни и здравословни храни

ФАО ще проведе обучения за подпомагане на земеделските стопани да спрат деградацията на земите в Украйна   Десет обучения за устойчиво управление на природните ресурси в горско-степните и степните зони на Украйна за подпомагане постигането на неутрално ниво на деградация на земите   Използването на бобови растения в сеитбообращение. Снимка: © ФАО / Александър Журавел.С торове, пестициди и подобрена генетика може да се получават постоянно високи добиви, но много учени вярват, че съвременните растения имат по-ниска хранителна плътност от културите, отглеждани преди съвременното земеделие. Оказва се, че отглеждаме много, но качеството се отдалечава от желаното.

Няколко проучвания показват, че една от дългосрочните ползи от създаването на здравословна почва ще бъде производството на култури, които са по-богати на хранителни вещества и по-здравословни, Дон Донован във farmprogress.com.

Какви принципи в земеделските практики формират основата за създаване на здравословна почва?

1. Повишено разнообразие. Растенията на повърхността на почвата влияят пряко върху биологичната общност на почвата под повърхността. Монокултурите не съществуват в природата. Синергията между посевите и покривните култури спомага за поддържането на естествената нормална биология на почвата.

2. Живи корени. Слънцето е върховният източник на енергия. Опитайте се да уловите тази енергия и да я накарате да работи за вас. Това може да стане чрез засяване на покривна култура по всяко възможно време, особено през зимата. Живият корен ще помогне да се поддържа микробиологията на почвата здрава и продуктивна.

3. Намалена обработка . Широката обработка на почвата е вредна за здравето на почвата. Всеки път, когато се използва инструмент за обработка на почвата, биологичната общност се обръща с главата надолу, каналите на порите се разрушават и органичните вещества се губят поради окисляването на въглерода. Всеки проход на обработващото оборудване на полето означава загуба на въглерод в почвата и намаляване на органичните вещества.

4. Постоянна защита. Растителните остатъци, мулч или растителни стъбла на почвената повърхност осигуряват покритие, което е необходимо не само за защита срещу ерозия. Остатъкът също така поддържа стабилна среда за микроорганизмите, като ги изолира от неблагоприятни ефекти. Почвените микроби също живеят в растителни остатъци на повърхността, превръщайки ги в хранителни вещества. Всички търговски форми на азот трябва да бъдат превърнати от почвената микробиология във форма, която вашата култура може да консумира.

Ангажирайте се да инвестирате в по-здрава почва през 2021 година. Почвата е много повече от проста среда за отглеждане на култури; това е жива биологична екосистема. Милиарди малки микроорганизми създават благоприятна среда за растежа на растенията. Нека тези микроорганизми работят за вас и на свой ред ще пожънете някои наистина здравословни награди.

Leave a Comment