ТРГ: Прилагането на интегрирана растителна защита ще се подпомага по мярка „Агроекология и климат“

интегрирано производство на растенияНов момент в мярката „Агроекология и климат“ ще бъде подпомагането на интегрирано производство на растения, растителни продукти, както и устойчиво управление на продуктите за растителна защита (ПРЗ). Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г.

Ще се финансират дейности за прилагане на растителнозащитни мероприятия върху едни и същи площи в период от 5 години.

Предвижда се земеделските стопани да водят отчетност, която позволява да се проследят продавача, произхода, вида и количеството на закупените ПРЗ.

Минималната обработваема площ е 1 ха.

Прочети още: Николай Роснев: Трябва финансово да стимулираме стопаните да прилагат интегрирана растителна защита

Интегрирана растителна защита в оранжерии или как да създадем две воюващи армии от насекоми

В интегрираната растителна защита сме с 30 г. зад Европа

Leave a Comment