Биопроизводители могат да реагират за грешки в Електронния регистър до 25 януари

Био пчелин

Био пчелин до с. Храбрино

Биологичните оператори, които са бенефициенти по мярка 11 “Биологично земеделие” от ПРСР 2014- 2020 за Кампания 2020, могат да подадат писмено заявление/уведомление до своето контролиращо лице за несъответствия/пропуски/грешки с данните в Електронния регистър на биологичните производители, съобщават от Министерството на земеделието, храните и горите.

Информацията трябва да съдържа име на оператор, ЕИК/ЕГН, УРН, дейност, обекти и детайлно описание по констатираните несъответствия.

Получените в Министерство на земеделието, храните и горите мотивирани уведомления за корекции от контролиращите лица в срок до 26 януари 2021 г., ще бъдат разгледани по същество.

При необходимост и обоснованост в тях, в случай на техническа грешка, ще бъдат предприети съответните процедурни действия за извършване на съответните корекции в Електронния регистър.

Leave a Comment