АУ организира онлайн семинар за повторно използване на водите за напояване

канал за поливна водаАграрен Университет – Пловдив и екипът на проект SuWaNuEurope (http://www.suwanu-europe.eu), канят на онлайн семинар на тема „Перспективи пред повторното използване на водите за напояване в земеделието“, който ще се състои на 26.01.2021 г. (вторник) от 9:00 ч. в платформа ZOOM.

Темата за недостига на вода е много актуална през последните години, особено във връзка с поливното земеделие. Приемането на Регламент ЕС
741/2020 относно минималните изисквания за повторно използване на водата в селското стопанство, дава основание и представлява задължение за
страните-членки да създадат възможност за такова повторно използване при съблюдаване на безопасността на храните и опазване на околната среда. В
същото време, повторното използване на водата ще намали натиска върху този важен природен ресурс и ще създаде допълнителни работни места.

По време на семинара ще се представят постигнатите резултати от изпълнението на проект Suwanu Europe, финансиран по програма Хоризонт
2020, а признати  експерти и професионалисти в секторите на селското стопанство и водите ще представят различни актуални теми, сред които възможности за подпомагане на земеделските стопани по ПРСР 2014-2020; влияние на проектите за възстановяване на напоителната инфраструктура върху цената на водата; примери за повторно използване на водите в земеделието на България и чужбина; технологии на пречистване на водите и системи за напояване с регенерирани води и други.

Семинарът е безплатен.

Желаещите да се включат могат да използват този линк за информация и регистрация:

https://suwanu-europe.eu/bulgarian-online-seminar/

Leave a Comment