Нещо се промъкна в Законопроекта за пчеларство

9191389Предложение за добавяне на нов текст в проекта за промени в Закона за пчеларство е постъпило от депутата на ВМРО Александър Сабанов на 21 януари 2021 г., алармира природозащитникът Тома Белев. Днес в 14:30 часа парламентарната комисия по земеделие ще разглежда на второ четене законопроекта.

Предложението на Сабанов е за промени в Закона за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ), което е вкарано в Заключителните разпоредби на пчеларския закон.

Предложението е в чл. 32, ал. 2 на ЗОСИ да отпадне ограничението в селскостопанските земи да се разрешава отсичането на до пет дървета – от горски или овощни видове. Думите „до пет“ Сабанов предлага да се заличат. Самата алинея 2 гласи следното: „Разрешение за отсичане и изкореняване до пет дървета и на лозя до 1 декар се дава от кмета на района или кметството въз основа на писмена молба и при наличие на уважителни причини.“

„Предложението касае 3 700 000 дка гори, които ще бъдат заплашени от изсичане, ако то бъде прието“, посочва Белев, цитиран от „Сега“. Кметовете на населените места и районите могат еднолично да разрешават изсичането на дървета, ако текстът бъде гласуван.

„Ще настане вакханалия и отделни общини могат да останат без гори, защото повечето им гори са в земеделски земи както е в Свиленград, Пловдив, Медковец, Кнежа, Никопол, Долна Митрополия“, пише Тома Белев.

„Близо 2 400 000 дка или 2/3 от всички гори върху земеделски земи са собственост на общините, което прави кметовете още по-заинтересовани вместо да изискат прехвърлянето на тези гори в горски територии по реда на Закона за горите, направо да издават разрешения за изсичането им с цел реализиране на бързи печалби от дърводобива и получаване на евросубсидии за почистване на земеделски земи. Всичко това за няколко години ще доведе не само до изсичането на стотици хиляди декари гори, но и до наказателни процедури на Европейската комисия поради неспазване на европейските директиви за опазване на биоразнообразието и новите изискванията на ЕК за увеличаване на залесената площ в европейските държави“, виждат от организацията „Зелени закони“.

 

Leave a Comment