Тютюнопроизводители получават държавна помощ между 10 и 20 февруари

събиране на тютюнаТютюнопроизводителите ще получат 71,6 млн. лв. национална преходна помощ за кампания 2020 г. Средствата ще бъдат изплатени според Индикативния график на ДФЗ за кампания 2020 между 10 и 20 февруари 2021 г. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на видеоконферентно заседание на Консултативния съвет по тютюна.

Ставките на помощта, които са гласувани и одобрени по сортови групи Басми, Каба Кулак, Бърлей и Виржиния, са:

∙             Басми до 1000 кг. – 2.07 лв./кг; от 1000 до 2000 кг. – 2.01 лв./кг. и за над 2000 кг. – 1.34 лв./кг.

∙             Каба Кулак – 1.05 лв./кг.;

∙             Бърлей  – 0.77 лв./кг.

∙             Виржиния – 0.61 лв./кг.

Те са с 3 до 11 стотинки по-ниски спрямо предишната година.

Оперативните данни за произведения тютюн и реализираните количества, показват, че реколтираните площи с тютюн през 2020 г. са 4 106 ха, а произведеното количество е 5 998 тона. Средният добив е 146 кг/дка. Общото изкупено количество тютюн до момента е 4 703 тона.

Относно подпомагането за сектора през следващите години, министър Десислава Танева заяви, че триалозите между Съвета на ЕС, Европейския парламент и Европейската комисия не са приключени и предстои да се вземе окончателно решение за продължаване на националната преходна помощ. „Най-големият български успех е, че ние бяхме инициаторите и в рамките на 6 месеца успяхме да наложим да бъде приета промяната – Националната преходна помощ да продължи да се прилага“, подчерта тя.

В прессъобщението не се посочва дали искането на браншовата организация на тютюнопроизводителите за получаване на държавна помощ de minimis пред 2021 г. ще бъдат удовлетворени.

Leave a Comment