Фермерски бунтове в Германия с искане да се изчисли себестойността на всички храни

Производителите настояват 80% от пазара да е зает с немско производство на мляко, месо и зърно, а вносът да е в съответствие с германските стандарти
Снимка на Agrarheute

Снимка на Agrarheute  Надписът на плаката върху трактора гласи: „Те не сеят и не берат, но знаят всичко по-добре“

В Берлин организацията Land Creates Connection (Земята създава връзка) призовава за митинг и той се състоя вчера пред Федералното министерство на земеделието в Германия.

С около 100  трактора сутринта няколко групи фермери се приближиха до централата на федералното министерство на земеделието на Вилхелмщрасе. Тяхната цел беше да предадат документ с исканията на министър Юлия Кльокнер, съобщи немското издание Agrarheute.

Основните искания

на организаторите към политиката са:

  1. Създаването на независима комисия, която определя пълната себестойност на цялата храна, произведена в Германия, и я коригира редовно.
  2. Въвеждане на индекс на производствените разходи и управление на пазарните кризи, които „осигуряват икономически адекватни цени в дългосрочен план“.
  3. Забрана за внос на храни, които не са произведени в съответствие с германските стандарти и разпоредби за германските заплати в производството.
  4. Най-малко 80 процента от предлагането на населението да идва от немското производство на месо, мляко и зърно.
  5. Етикет за произход за всички храни и за всички компоненти на продукта от 1 и повече обемни процента.
  6. Незабавното спиране на всички наредби и закони, приети през 2020 г. за земеделие, фураж и животновъдство, включително наредбата за торовете, докато нарасналите изисквания не се компенсират от коригирани цени на производителя.

Някои от икономическите искания като това за създаване на независима комисия за определяне на цените на производител или минималния дял от 80 процента за определени храни от местното производство се разглеждат от част от немското общество критично, но други ги смятат за необходими.

По време на митинга някои от участници говориха за отчаянието в компаниите и нагласата да се поставят много строги изисквания към фермерите.

 

Leave a Comment