57% от физическите лица в Пловдив са подали електронно данъчни декларации

Годишните декларации могат да се изпратят и чрез пощенските клонове в 15 населени места в областта

НАП-ПловдивОт началото на данъчната кампания 1 296 пловдивчани са декларирали доходите си за миналата година пред Националната агенция за приходите в Пловдив, съобщиха от НАП. Като 515 от тях са подали формулярите си с персонален идентификационен код/ПИК/, а 225 с електронен подпис или общо 57 % са предпочели да подадат декларацията си по електронен път. От приходната агенция в Пловдив очакват значително повишение на подаваните декларации по електронен път след март, когато вече ще са достъпни предварително попълнените данъчни декларации на портала за електронни услуги на НАП https://inetdec.nra.bg/, в които ще са отразени всички доходи на пловдивчани, за които има подадена информация в Агенцията от платците на доходите.

От НАП напомнят, че освен по електронен път и на място в офиса за обслужване, на ул. „Скопие“ 106, пловдивчани могат да подават данъчните си декларации по чл. 50 от ЗДДФЛ и в пощенските станции в област Пловдив. Декларацията може да се подаде във всяка пощенска станция, като писмо или като препоръчана пратка с обратна разписка, или да бъде директно входирана в Централна поща гр. Пловдив и в пощенски станции с номера 1, 2, 3, 4, 6, 13, 18 и 23 за клон гр. Пловдив, също и в станциите в населените места Асеновград, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря, Садово, Калояново, Раковски и Брезово. Крайният срок за подаване на декларациите за облагане на доходите изтича на 5 май 2021 година.

Информация за попълване и подаване на годишни данъчни декларации може да се получи на телефона на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор или на електронна поща infocenter@nra.bg.

Leave a Comment