„Градинар“: Целевите кредити на ДФЗ за сектор Плодове са неработещи. Променете ги!

В писмо до министъра група производители настояват Фондът да открие нисколихвени кредитни линии за срок от една година с опция за предоговаряне в края на всяка стопанска година

ябълкиВ писмо, изпратено до министъра на земеделието и до директора на дирекция „Директни плащания“, което Агро Пловдив също получи, управителят на „Градинар“ООД от Горна Оряховица Пенка Великова изразява разочарование от схемата за целеви кредит за закупуване на торове за трайни насаждения. Дружеството е регистрирано от група производители, които са в тежко финансово състояние.

Членовете на групата не могат да се възползват от схемата за кредит поради липса на предварителен паричен ресурс, за да изпълнят изискванията за отпускането на заем, описани в указанията на ДФ „Земеделие“.

В писмото г-жа Великова се съгласява с позицията на Националната Био Асоциация, според чиито сметки предварителните разходи, които един производител на плодове трябва да направи, за да кандидатства за целеви кредит от фонда, са около 1000 лева. Към това управителят на „Градинар“ООД добавя още, че не е налице диверсификация между конвенционалния и биологичен способ на отглеждане.

Прочети още: НБА призова сектор Плодове и зеленчуци да не ползва кредити от ДФЗ. Над 1000 лева са разходите по тях

За нефункционалността на кредитната схема според г-жа Великова говори и фактът, че когато подобна схема бе отворена през април-юни 2020 г., са останали неусвоени близо 30 млн. лв.

За да се разреши проблемът „вода гази, жаден ходи“, през септември миналата година Пенка Великова е предложила да се открият нисколихвени кредитни линии (овърдрафт) за срок от една година с опция за предоговаряне в края на всяка стопанска година ежегодно до 30 септември при годишна лихва 2%, но това не е било приложено. Такова кредитиране би било подобно на отпуснатите миналата година от държавата микрокредити до 50 хил. лв. с до 24-месечен гратисен период за главницата и лихвена субсидия за разликата до пазарните нива за срок от 10 години, съпоставя г-жа Великова.

За да може схемата да стане работеща, „Градинар“ООД предлага да се приеме като обезпечение учредяването на ипотека върху трайните насаждения и дълготрайните биологични материални активи.

Нисколихвените кредитни линии да бъдат отпускани за по-дълъг от една година срок и да се предоговарят в началото на всяка стопанска година, която започва от 1 октомври. Така ще може да се осигури свеж финансов ресурс за малките и средни производители, които се нуждаят от средства, за да извършат плащане на ренти, механизирани операции, подхранване, пръскане, косене … „все операции, които не търпят отлагане“.

Дружеството предлага в спешен порядък да се утвърди Национална програма за подпомагане от държавния бюджет на сектор Плодове и зеленчуци, подобно на тази, от която се ползва лозаро-винарският сектор.

Leave a Comment