До 23 март могат да се отсрочат с 3 или 6 месеца банкови кредити

банкаДо 23 март могат да се отсрочат банковите кредити, след като миналата есен парламентът гласува удължаване на кредитната ваканция, припомня сайтът „Моите пари“. Това ще позволи на много хора и фирми, които са с намалени доходи или без работа да отложат плащанията си за главница и лихви през следващите месеци.

Интересът към удължаването расте. Проучване на „Моите пари“ показва, че двойно повече хора в сравнение с първото въвеждане на тази мярка, искат да се възползват от отсроченото връщане на банкови заеми. Две трети от анкетираните казват, че ще удължат с 6 месеца погасяването на кредита си.

По данни на БНБ в края на годината  са били одобрени 89 478 искания за отсрочване, при общо подадени 108 211 заявления. Сумата на отложените плащания е 8.1 млрд. лева.

От „Моите пари“ са направили сравнение на кредитните ваканции между България и Румъния.

И в двете страни възможностите за отсрочване са за 3 или 6 месеца, сумарно не повече от 9 месеца, като в периода на мораториума кредитът се смята за „редовен“.

Разликата е, че у нас  се допуска удължаване на срока за погасяване само за банкови кредити, докато в Румъния това важи и за бързите кредити от небанкови институции. В Румъния обаче обаче няма възможност за частично отсрочване на кредит, т.е. само на главницата. В България механизмът на отсрочване се прилага еднакво както и за ипотечни, и за потребителски кредити. Докато в Румъния отсрочката е само за определен вид кредити.

Leave a Comment