ФАО организира тренировки срещу шап и АЧС на Балканите

ветеринари, заразаФАО и Европейската комисия за контрол на болестта шап (ЕКБЩ) провеждат съвместно двудневно симулационно учение в Босна и Херцеговина, Сърбия и Хърватия за болестта шап и африканската чума по свинете, две от основните трансгранични болести по животните, които застрашават балканския регион.

Онлайн ученията са част от усилията на ФАО да помогне на балканските държави да укрепят капацитета си да реагират на огнища на сериозни болести по животните.

Симулационна тренировка е контролирана дейност за симулиране на огнище или друг инцидент за оценка на готовността. Десет централни и местни ветеринарни служители от всяка страна ще използват онлайн платформа за симулация на кризи, за да работят по няколко сценария.

Целта на първия ден от симулацията ще бъде да се тестват първите стъпки, които трябва да се предприемат при избухване на болестта шап, като международни и национални съобщения, клинично признаване и разследване на огнището.

„За първи път провеждаме едно онлайн упражнение за две заболявания едновременно“, заяви заместник-изпълнителният секретар на ЕКБЩ Фабрицио Росо. „Трябва да кажа, че е едновременно трудно и вълнуващо.“

Фабрицио Росо добави, че учението е добра възможност за обединяване на усилията на регионалната програма за африканска чума по свинете, водена от Регионалното бюро на ФАО за Европа и Централна Азия, и регионалната програма за шап на ЕКБЩ.

„По отношение на отговора, трансграничните болести по животните споделят няколко общи характеристики, като първоначален отговор, ограничения на движението и избиване“, каза той. „Страните са много благодарни, че проектите позволяват хармонизиране на регионалните усилия и избягване на дублиране.“

Вторият ден ще се съсредоточи върху планиране на бракуването, погребването и почистването на хипотетична свинеферма, заразена с шап. Упражненията ще предоставят критична оценка на стандартните оперативни процедури във всяка държава. Следобед целта ще бъде да се симулира потвърждаването на диагнозата африканска чума по свинете при дива свиня, намерена мъртва в граничния регион, и да се обсъдят и съгласуват необходимите трансгранични мерки.

Наскоро, поради продължаващата пандемия на COVID-19, беше невъзможно да се провеждат събития лице в лице.

„Въпреки настоящата ситуация е много важно да продължим да подкрепяме страните, за да могат те да се подготвят за сериозни заболявания като АЧС“, каза Даниел Белтран-Алкудо, специалист по здравеопазване на животните от ФАО. „През изминалата година трябваше да разработим нови подходи и често сме работили с ЕКБЩ, за да използваме тяхното ноу-хау в областта на виртуалните инструменти.“

 

Leave a Comment